Druhý z nich žádal o povolení obnovy řízení, prvního eskortovala vězeňská stráž jako svědka.

Dle rozsudku 6. března 2006 poránu v areálu České spořitelny v J. Hradci jako zaměstnanci bezpečnostní agentury po naložení zásilky 39 385 300 korun, 1500 švýcarských franků a pamětních mincí do služební fabie zinscenovali loupežné přepadení vozidla a odcizení přepravovaných prostředků neznámým pachatelem. Odjeli na parkoviště na sídlišti v J. Hradci, kde si v autě nechali spoutat ruce za zády dosud neznámou osobou a té umožnili převzetí zásilky.

Dovolání obžalovaných proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který korigoval 10leté tresty od první instance v Budějovicích, odmítl Nejvyšší soud ČR (NS). Dle něj byl skutek bez jakýchkoliv pochybností objasněn. Stejně odmítl stížnosti obou obžalovaných Ústavní soud.

Václav Founě posléze podal návrh na obnovu řízení z důvodu, že vyvstaly najevo nové skutečnosti, které dříve neměl soud k dispozici a které by mohly vést ke změně jeho rozhodnutí.

Těmi novými skutečnostmi jsou podle obviněného obdobné přepadení vozu přepravujícího peníze u Ševětína, pro něž jsou stíháni jiní pachatelé, a údajná nabídka odškodnění milionem korun za namočení do věci, kterou měl Founěmu učinit spoluobžalovaný Dejmek v den zasedání vrchního soudu.

K prověření této informace soud na včerejšek předvolal Radima Dejmka. Ten podle očekávání takovou nabídku popřel. Vyzván k případnému doplnění svých předchozích výpovědí k události začal jen opakovat svou obhajobu o přepadení neznámým mužem.

Krajský soud uzavřel, že tvrzená nová skutečnost, Dejmkova nabídka odškodnění spoluobžalovanému, která měla potvrzovat, že spoluobviněný Founě se stal obětí manipulace, se nepotvrdila. Soud poté návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení zamítl. K možnosti stížnosti proti rozhodnutí se strany nevyjádřily.