Rozhovor odstartuje seriál, ve kterém chceme postupně představit jednotlivá pracoviště a obvodní oddělení.

Skončil první rok organizační reformy policie, kdy se mimo jiné z okresního ředitelství staly územní odbory. Když byste mohl ten startovní rok zhodnotit, přinesl pro policii velké změny?
Pokud se mám vyjádřit k průběhu reformy Policie ČR, která byla započata od 1. ledna loňského roku, mohu konstatovat, tak jak jsem již uvedl v začátku roku 2009, že průběh reformy nemá v žádném případě negativní dopad na veřejnost. Z pohledu příjímání oznámení či jiných podnětů na policii se pro veřejnost nic nezměnilo. Vytvořením dvou územních odborů na teritoriu bývalého Okresního ředitelství PČR Jindřichův Hradec jako součástí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje došlo především k přerozdělení některých vnitřních kompetencí, avšak navenek policie vystupuje jako jeden celek. Reformou došlo především ke sladění územního členění policie s územním uspořádáním České republiky. Byly nastartovány legislativní změny, neboť nový zákon o Policii ČR společně se změnovým zákonem jsou nejrozsáhlejší a nejucelenější změnou v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Dává nové zákonné nástroje pro účinnější boj s kriminalitou. Úkoly na poli bezpečnosti neplní jen policie, ale i státní správa, samospráva a další subjekty. Součástí reformy jsou i změny v ekonomické oblasti, zeštíhlení řídícího aparátu, odbourání nepolicejních činností, zlepšení pracovních podmínek a prostředí zejména v místech styku s veřejností, zkvalitnění vnitřní a vnější kontroly, vzdělávání policistů, debyrokratizace, odbourání papírů a přechod na výpočetní techniku. Samozřejmě se změnou organizace policie došlo i ke změně některých přístupů. Policie se orientuje na službu veřejnosti a partnerství s ní. Klade důraz na úctu a respekt k občanům a na preventivní působení Policie ČR. Součástí tohoto je i vyšší počet policistů v ulicích a na veřejnosti. To jistě zaznamenali především řidiči, a to i ti, kteří jen projíždějí naším okresem. Z výčtu těchto změn je patrné, že rok 2009 znamenal pro všechny policisty změnit myšlení v duchu nového stylu práce.

Co bylo podle vás nejnáročnější, než si to, jak se říká, všechno sedlo?
Nejnáročnější je samozřejmě změnit myšlení a přístupy lidí. Mnohdy se velice těžko překonávají již zaběhlé postupy a chování. To klade velké nároky především na řídící pracovníky na tom nejnižším stupni řízení. Jejich úloha je o to náročnější, že na tyto útvary nastupuje řada nových policistů, které je nutno policejní práci teprve učit. Určité problémy byly v prvopočátku i v řešení personálních a kázeňských pravomocích, které přešly z okresního ředitelství na kraj, což bylo pro řadu policistů nezvyklé.

Všude se mluví o tom, že chybějí policisté. Jindřichohradecko na tam bylo v minulosti relativně dobře. Daří se udržet dostatečné počty lidí, omlazuje se sbor?
Pokud se jedná o personální stav policistů na teritoriu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR, odpovídají skutečné stavy plánovaným. V rámci územního odboru nemáme s doplňováním početních stavů problém. I v současné době je v evidenci 6 žadatelů o službu v PČR, u kterých již proběhlo výběrové řízení, avšak nejsou volná služební místa. Tak jako v celé ČR i na Jindřichohradecku se omlazuje policie, i když díky naplněnosti početních stavů z minulých let není toto tak markantní jako v jiných místech. V současné době máme 31 policistů, kteří slouží kratší dobu než tři roky. Výrazně se však omladil sestav vedoucích pracovníků, ale o tom již byla průběžně naše veřejnost informována.

Na začátku loňského roku jste říkal, že nejzávažnějším trestným činem byla zákeřná vražda obchodníka s oleji u Záblatí. Co říkáte tomu, že pachatel byl sice již odsouzený, ale celý soud se musel opakovat, protože přísedící neměla prodloužený mandát?
K vraždě obchodníka s oleji u Záblatí mohu říci jen to, že případ se z počátku jevil dosti beznadějně, neboť nebyl znám motiv. O to víc jsem rád, že se podařil objasnit. Pokud se musí celý soud opakovat pro toto pochybení, je to sice nepříjemné a nemělo by se to stát. Nejedná se však na štěstí o chybu, kterou nelze odstranit.

Veřejnost na Jindřichohradecku celý rok sleduje vývoj nejdříve okolo záhadného zmizení Soni Illeové a poté kolem březnového objevení jejího těla. Setkal jste se ve vaší dlouholeté praxi s obdobným případem plným nevyjasněných otázek a měl nakonec řešení?
Případ Illeové je svou složitostí obdobný předcházejícímu. Prověřuje se řada stanovených verzí. S obdobným případem jsem se již setkal v roce 1994, i když jsem se na něm přímo nepodílel. Tehdy zmizela na Slavonicku po diskotéce dívka ve věku 18 let. Zpočátku rovněž nebyla nalezena. Její tělo se později našlo na kraji lesa u Libořez. I zde šetření trvalo několik měsíců. Pachatel byl nakonec usvědčen.

Bude mít podle vás řešení i vražda Illeové, nebo se z ní stane takzvaný pomníček?
Ne každý případ se policii podaří v poměrně krátké době objasnit. Na některých policie pracuje i několik let. Obzvláště takové, jako je případ Illeové, nenechá žádného policistu klidným. Jsem přesvědčen, že i tento případ dojde ke svému rozuzlení, aby byl případný pachatel spravedlivě postaven před soud.

Je pomníčků na Jindřichohradecku hodně? Stále je hledaná například Milada Bezemková a také asi visí otazník nad řidičem, který u Majdaleny usmrtil chodce a nechal ho ležet v tratolišti krve. Je u těchto případů nějaký posun?
Je pravda, že ne každý případ se podaří objasnit. Objasněnost u trestných činů je v současné době 65 procent. U závažné trestné činnosti je přes 83 procent. I přes poměrně vysoký stupeň objasněnosti zůstávají některé závažné případy dosud neobjasněny. Patří mezi ně i oba vámi zmíněné případy, kde doposud nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by vedly k vypátrání paní Bezemkové či zjištění pachatele uvedené dopravní nehody. Lze mezi ně počítat i krádež peněz zde v Jindřichově Hradci na poště číslo 1 v listopadu 2005, kde bylo odcizeno přes půl milionu korun. Tento případ je zajímavý spíše způsobem provedení, než výší škody. I na těchto případech se však nadále pracuje. Na jiné závažné takzvané pomníčky si nevzpomínám.

S kriminalitou na Jindřichohradecku to není ve srovnání s jinými regiony až tak zlé. I objasněnost je poměrně vysoká. Jaký druh trestné činnosti v regionu převládá? Lze v nějaké oblasti pozorovat nárůst a někde naopak útlum?
Celkově lze říci, že Jihočeský region je oblast s nejnižším počtem trestných činů v České republice. To se v plné míře dotýká i jindřichohra­deckého okresu. V roce 2009 došlo dokonce ke snížení nápadu trestné činnosti o více než 80 trestných činů a objasněnost při tom vzrostla o více než dvě procenta. Jedním z důvodů snížení kriminality je dle mého názoru i více policistů pořádkové a dopravní služby v ulicích oproti minulému období. K poměrně výraznému snížení došlo u násilné trestné činnosti, a to o 32 procent, tedy o více než 50 trestných činů. Nejčastějšími trestnými činy jsou samozřejmě majetkové trestné činy, kterých bylo spácháno dosud přes 700. I tato trestná činnost však zaznamenala mírný pokles, a to o čtyři procenta.

Stále více však přibývá případů okrádání seniorů, kdy si pachatelé pod různou záminkou vynutí vstup do bytu, zabaví důvěřivého seniora, kterého následně okradou.

Jako jediná oblast, kde došlo k nárůstu případů, je takzvaná ostatní a zbývající kriminalita, která vzrostla o 6 procent, tedy asi o 40 případů. Jedná se převážně o trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí (řízení v době zákazu řízení), řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Co byste popřál čtenářům Deníku a pak i vašim kolegům do roku 2010?
Velice si vážím práce všech policistů a ostatních zaměstnanců. Neméně si vážím i spolupráce s orgány státní správy a samosprávy jakož i všemi ostatními občany. Z tohoto titulu bych chtěl všem spolupracovníkům, čtenářům Deníku a všem ostatním občanům poděkovat za spolupráci v roce 2009 a do roku 2010 popřát hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti .

Současně přeji všem občanům, aby se v našem regionu cítili bezpečně, nemuseli se bát o své zdraví a majetek a byli s prací policie vždy spokojeni. A nám policistům, aby naši spoluobčané měli pro nelehkou práci policie vždy pochopení a porozumění.