Problém vznikl v roce 2008, kdy měl zvlášť smluvně uloženou povinnost zabezpečovat a koordinovat stavební práce, kontrolovat rozpočty a vykonávat funkci stavebního dozoru při opravě vojenských objektů, a to kasáren a vojenské střelnice v Kunžaku.

„Měl mimo jiné dohlížet nad dodavatelskými pracemi. Přičemž některé nebyly stavebními firmami odvedené, a nebo naopak byly provedené jiné, které být neměly,“ uvedla jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová.

Zjednodušeně řečeno dodavatelské firmy nedodržely své cenové nabídky a provedly práce jinou technologií nebo v menším rozsahu. A přitom se nejednalo o takzvanou zakázku smluvní, ale o veřejnou zakázku s předem danou specifikací a rozsahem prací.

Podle Millerové tak Vojenské ubytovací a stavební správě vznikla škoda 600 tisíc korun. „Muž je stíhán na svobodě,“ dodala.