Vloni uzavřel se stavební spořitelnou smlouvu o úvěru na částku 300 tisíc korun na rekonstrukci domu.

Poskytnutých 125 tisíc korun však utratil a nebyl schopen doložit na co je použil. Navíc půjčku nesplácel.