Ztráta mobilu - ztráta volnosti

Ve středu 22. února ve večerních hodinách se přišel zeptat na služebnu Městské policie Třeboň třiadvacetiletý muž z Táborska, zda v nálezech není evidován jeho mobilní telefon, který postrádá. Vzhledem k tomu, že se strážníci v minulosti již několikrát s mužem setkali a věděli, že muž je hledanou osobou, po které touží orgán spravedlnosti, muže předvedli na služebnu Policie České republiky k provedení dalších úkonů.

Pes se ženě zakousl do nohy

Ve čtvrtek 23. února přijala stálá služba městské policie oznámení od obyvatelky z jedné místní části obce, že byla napadena velkým psem, který ženu kousl do nohy. Dle oznamovatelky se jednalo o psa, který hlídá nemovitost ve vesnici. Ženě jsme doporučili, aby věc řešila s lékařem. Strážníci se vydali najít majitele psa a dále zjistit, zda má pes veškerá povinná očkování. Majitel psa strážníkům doložil potvrzení o očkování, dále nechal psa vyšetřit u veterináře, aby byla jistota, že pes napadenou ženu nenakazil vzteklinou. Strážníci objevili i díru v plotu, kterou se pes dostal mimo hlídaný areál. Chovatel psa se s napadenou ženou domluvil na náhradě škody a způsobené újmě.

Optický klam

Starší žena oznámila v neděli 26. února v odpoledních hodinách, že ze svého bytu kouká na parkoviště ve Sportovní ulici a mezi kontejnery na tříděný odpad vidí stoupat kouř. Oznamovatelka měla obavu, aby v případě hořícího kontejneru nevzplanulo poblíž stojící větší vozidlo. Jestli jde o oheň, si nebyla jistá. Hlídka strážníků městské policie na uvedeném místě zjistila, že kontejnery na tříděný odpad jsou v pořádku. Na vině bylo ono větší auto, které původně stálo poblíž kontejnerů a ve chvíli, kdy strážníci prostor kontrolovali, odjíždělo. Z výfuku vozidla tovární značky Jeep stoupal bílý dým s párou, jehož intenzitu zvýrazňovalo aprílové počasí. Na dálku tak kouř z vozidla mohl působit jako doutnající kontejner.

Robert Petrů, Městská policie Třeboň