Maringotka, ve které měli stanoviště, se však stala po dvacáté hodině dějištěm nečekané a docela dramatické události.

Navečer do ní vešel pan Vladimír (47), podle svědků podnapilý, a s jedním z rybářů popíjel slivovici. Atmosféra houstla, po slovním konfliktu, výtkách o nějakém ublížení jeho synovi  a rozbití láhve piva „host" náhle vyjmul pistoli. Začal s ní bouchat o stůl proti svědkovi. Když přijel další ze stráže, měl pana Vladimíra vzít za rameno a vyvádět ho. Ten nato vytáhl pistoli a přiložil ji k rybářově bradě se slovy, že ho nikdo vyhazovat nebude, a něco jako „ještě jednou a máš ji tam". V poškozeném to prý vyvolalo obavy.

Sám byl ohrožen?
Pan Vladimír takovou událost popřel. Líčil, že se přijel se synem podívat na výlov a chlapům  nabídl slivovici.

 Jeden z rybářů mu prý začal nadávat a jeho syna sprostě urážet, proto odjeli. Navečer prý ho zpátky na místo dovezl známý, aby si to vyříkali. Když pak do maringotky přicházel poškozený, na schodech zavrávoral. Přitom uhodil obviněného do úst a v druhé ruce držel nůž.

Obviněný popisoval, že se cítil ohrožen, protože nůž směřoval na jeho krk. Bylo mu prý zřejmé, že ho příchozí chce napadnout, tak mu ve stavu krajní nouze přiložil legálně drženou nenabitou pistoli pod čelist.
Krátce poté oznámili incident oba aktéři telefonicky  policii. Ve 21.36 bylo v dechu pana Vladimíra zjištěno 1,78 promile, v dechu poškozeného 1,66 promile. Ve 22.20 obviněný ve svém bydlišti vydal hlídce policie pistoli, pušku, kulovnici, brokovnici a řadu nábojů.

Dokazování
Okresní soud v J. Hradci vyslechl také muže, který měl pana Vladimíra k rybníku dovézt zpátky a  děj pozorovat 
z povzdálí. Tvrdil, že viděl osobu, která přijela, upadnout u maringotky, zřejmě pod vlivem alkoholu. Z kapsy ten člověk vytáhl nůž, jehož ostří se zablesklo ve světle ze dveří.  Pozoroval taky, jak obviněný namířil pistoli na poškozeného.

Při prověrce této výpovědi loni v květnu vyšlo podle zjištění soudu mimo jiné najevo, že z údajného místa pozorování nebyl figurant zastupující poškozeného vidět, nebo nebyl  vidět  žádný  předmět v jeho ruce. Obžalovaný k tomu namítl, že maringotka tehdy stála asi o metr dál.

Soudní  znalec se vyjádřil ke třem povrchovým šrámům na tvářích obviněného, zjištěných jeho lékařem 22. října 2012. Dospěl k závěru, že ona zranění musela být způsobena nanejvýš několik hodin před prohlídkou – po třech dnech od události by byla zcela zhojena a nerozpoznatelná. Obhajoba kontrovala posudkem jiného znalce, který se závěrem kolegy o stáří zranění nesouhlasil. Soud posléze uzavřel, že eventuálně zjištěná újma na zdraví obviněného není  v příčinné  souvislosti s událostí z maringotky.

Okresní soud vyšel z výpovědi přímého svědka události, který ji popsal trefně a opakovaně shodně. Věrohodný je také poškozený, který děj líčil obdobně. Obhajobu pana Vladimíra má soud za vyvrácenou. Nebylo zjištěno, že by měl poškozený nůž, že by obviněného  nějak ohrožoval. Na  jeho  snahu  vyvést  ho za oděv z maringotky reagoval pan Vladimír podle soudu zcela neadekvátně.

Okresní soud ho uznal vinným přečinem nebezpečného vyhrožování se zbraní a uložil mu čtrnáct měsíců podmíněně na dva roky a propadnutí pistole.

Obviněný se odvolal. Podle obhájce je zásadní to, zda poškozený mohl mít při incidentu  důvodné obavy o život a  zdraví.  Přítomný  svědek v přípravném řízení o žádných výhrůžkách nemluvil a výpověď nepravdivě změnil až u soudu. Prověrka výpovědi svědka, který měl děj sledovat z povzdálí, byla vadná, protože maringotka při ní stála na jiném místě. Z posudků znalců lékařů vyplynulo jenom to, že nelze vyloučit ani potvrdit, že zranění na tváři obviněného vzniklo při konfliktu u rybníka. Není objektivně zjištěno, že by jeho klient poškozenému vyhrožoval.  Šlo oboustranně o zkratkovité jednání –  ze strany pana Vladimíra nikoliv bezdůvodné, protože měl obavy z nože v ruce poškozeného.

Odvolal se i státní zástupce, který soudil, že by obviněnému měl být uložen i zákaz činnosti, tedy držení zbraně.

Krajský soud včera obě odvolání zamítl. K námitce obhájce o absenci verbálních výhrůžek předseda senátu upozornil, že nebezpečným vyhrožováním už je samotné přiložení nože k tělu poškozeného beze slov, je to jasná výhrůžka zbraní. K návrhu státního zástupce pak poznamenal, že už pravomocným odsouzením bude obžalovaný zbaven na pět let možnosti držet střelné zbraně. Ty mu tedy budou následně odebrány.
Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.