Čin podle rozsudku provedl Martin H.  (41)  ve  spolupráci s dalšími obviněnými. Podle pokynů Ladislava H. (35) odjel s kamionem do Hluboké nad Vltavou.

Odtud ho Michal H. (36) dovedl do Novosedel, kde jim  Jaroslav  B. (55)  pronajal k uskladnění nákladu a jeho pozdějšímu rozprodávání halu. Odtud po vyložení elektroniky řidič odjel na základě dalšího pokynu s vozidlem do Rakouska a zanechal je za přechodem v Nové Bystřici. Za odcizení dostal od spoluobžalovaných 120 000 korun a jeden televizor.

Ladislav H. (35) zapojil do akce Michala H. tím, že mu nabídl k prodeji elektroniku a žádal ho o zajištění prostoru k jejímu uskladnění. Posléze ho instruoval, aby na kamion počkal v Hluboké a dovedl jej do Novosedel. Michal H. také sám část uskladněného zboží prodával dál.

Petr L. (38) ke krádeži zjednal řidiče Martina H. Řekl mu číslo kamionu a místo, kde parkuje, kde jsou nebo by mohly být od něj klíče, zajistil jeho dopravu na místo činu, komunikoval s ním během přepravy a dával mu instrukce.  Michal H. zajistil prostor pro uskladnění, dle pokynů Ladislava H.  čekal na kamion na Hluboké, dovedl jej do Novosedel, kde zboží spolu vyložili, a do 22. února řídil a zajišťoval distribuci elektroniky, kterou i sám rozvážel, případně prodával dalším obviněným.

Milionové škody

Společným jednáním tak tito čtyři způsobili vlastníkovi kamionu škodu 1,9 milionu, majiteli elektroniky Samsung ve výši 6 474 080 korun.

Jaroslav B. spoluobžalovaným přislíbil sklad, pomáhal jim náklad složit, skladovat jej a prodávat. Sám jednu televizi převzal a jednu prodal.

Michal K. (55) opakovaně  elektroniku odebíral k dalšímu prodeji, přičemž byl srozuměn s tím, že pochází z trestné činnosti. Miroslav P. (50), Michal S. (32) a Tomáš T. (27) televizory odebírali v úmyslu je prodávat, ačkoliv okolnosti jim umožňovaly vědomí, že pocházejí z trestné činnosti.

Řidič Martin H. se tak dopustil zvlášť závažného zločinu krádeže. Ladislav H. a Petr L. tento zločin zosnovali a spáchali tak zvlášť závažný zločin účastenství ve formě organizátorství, Michal H. se dopustil účastenství ve formě pomoci. Každému soud uložil šest let, řidiči H. a Petru L. jako tresty souhrnné k odsouzení mj. za krádež z letošního července.

Ostatní obžalovaní byli uznáni vinným podílnictvím. Jaroslav B. za ně dostal tři roky podmíněně na pět let a peněžitý trest 200 000 korun, protože jednal ze ziskuchtivého motivu. Michalovi K. soud uložil rok podmíněně na dvě léta, zbývajícím třem po půl roce podmíněně na dvě léta a peněžité tresty po 10 000 Kč. Rozsudek není pravomocný.

„Horké zboží"

V jeho odůvodnění předseda senátu řekl, že vinu obžalovaných má soud prokázánu hlavně jejich doznáními usvědčujícími i spoluobviněné, zajištěnými věcmi i záznamy telekomunikačního provozu. Mezi aktéry krádeže diferencoval výši trestů mj. podle jejich postojů, doznání a míry spolupráce při objasňování věci, a stejné sankce nakonec uložil při spodní hranici sazby i v případě, že šlo o souhrnné tresty k minulým odsouzením.

K roli Jaroslava B. připomněl, že se při jednání s H. dotazoval, zda nemá být u něho uskladněno „horké zboží". V noci se dostavil, viděl množství elektroniky na paletách s originálními pásky a pomáhal ji složit, aby kamion mohl rychle zmizet. Byl tedy srozuměn s tím, že jde o zboží získané zvlášť závažným zločinem.  Podobné povědomí mohl mít i Michal K. Ostatní obvinění se podle soudu dopustili podílnictví z nedbalosti.