Podle vrchního strážníka Luboše Müllera na ně strážci pořádku narazili ve chvíli, kdy mladí muži neoprávněně "vylepšovali" mostní konstrukci třemi nápisy. Mladíky strážníci předali orgánům činným v trestním řízení pro podezření z poškozování cizí věci – takzvané sprejerství. Kromě hrozby trestního stíhání musí oba chlapci, respektive jejich rodiče počítat i s náhradou vzniklé škody.

Trest za poškození cizí věci, sprejerství:

Trestní zákoník § 228 Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.