Dopravní značka svépomocí

Hlídku volala v pondělí 26. června 2023 ráno žena, kterou u jejího domu v Táboritské ulici zaskočilo podivné dopravní značení. „Paní, která hlídku přivolala, objevila na parkovacím místě u svého domu na obrubníku bíle napsaná písmena a čísla, která však nedávala smysl. Oznamovatelka požádala městskou policii o pomoc při identifikaci tohoto záhadného značení, protože se domnívala, že si někdo neznámý takto činí nárok na parkovací místo co nejblíže bytovému domu," popsal za strážníky Petr Zámek.

A žena nebyla daleko od pravdy. „Původce záhadného nápisu jsme nalezli téhož dne v odpoledních hodinách. Šlo o souseda, který chtěl tímto způsobem pomoci své sousedce. Nápis měl zajistit snadnější parkování pro její osobní vozidlo. Hlídka poučila všechny zúčastněné osoby, jakým způsobem a za jakých podmínek lze legálně zajistit vyhrazené parkovací místo a jaké dopravní značky musí být v tomto případě použity. Zároveň dobrosrdečný muž nápisy odstranil."

Poznáte muže na fotografii? Vydával se za pracovníka energetické společnosti. Foto Policie ČR
Poznáte muže na fotografii? Vydával se za pracovníka energetické společnosti

Jak Petr Zámek podotýká, bezbřehá nápaditost a kutilství našemu národu tak vlastní nemají v takových případech místo, ani když jde o dobrý úmysl. „Nejen že tvar a barvy dopravních značek jsou pevně dány zákonem, i konkrétní umístění dopravní značky podléhá schvalovacímu procesu. Je to proto, aby byla zajištěna co nejlepší srozumitelnost, jednoduchost a přehlednost. Také se zkoumá, zda jednotlivé dopravní značky nejsou ve vzájemném rozporu a zda řidič při jízdě je schopen značky vnímat a řídit se jimi. Podomácku vyrobené a nainstalované značky tímto procesem neprošly a proto v dopravním systému nemají místo. Důvody k jejich vzniku ovšem mohou být opodstatněné, je však třeba postupovat dle pravidel," zdůrazňuje.

Rodinné spory

Svérázný výklad legislativy měla i žena, která si na pomoc volala strážníky 30. června. Oznamovala páchání domácího násilí v rodině. „Hlídka ihned po příjezdu na místo zjistila, že k nebezpečným útokům nedochází a po vyslechnutí výpovědí všech zúčastněných bylo jasné, že spor se naštěstí nese pouze ve verbální rovině mezi matkou, její devatenáctiletou dcerou a přítelem této dcery. Paní žádala hlídku, aby mladíka vykázala z bytu, protože nepracuje a nepodílí se tak na nákladech domácnosti. Mladík oponoval, že si práci hledá, zatím však neúspěšně. Strážníci vysvětlili všem zúčastněným, především však matce, jak je to s vykázáním ze společného obydlí a že v tomto případě vše nasvědčuje tomu, že uvedený nástroj nebude možno použít," popisuje Petr Zámek.

Požár skladu slámy v Lodhéřově vypukl 30. června večer.
Sklad slámy zasáhly plameny. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Našlo se však jiné řešení. „Rodinný spor byl nakonec uhašen za přispění sousedky, která disponovala volným bytem v domě a tento byt nabídla mladému páru krátkodobě k dispozici. Rozjitřené emoce se tak uklidnily a hádka ustala," uzavřel případ. Řešení, kterého se dožadovala oznamovatelka sporu, tedy vykázat mladého muže z bytu, by mohli policisté pouze v případě, že by bylo třeba krátkodobě chránit oběti domácího násilí, členové domácnosti by na sebe útočili a ohrožovali něčí život, zdraví, svobodu či závažně poškozovali lidskou důstojnost druhých. Slovní rodinná hádka do této kategorie nepatří. „Rozhodně nelze vykazovat osoby na přání, například chtějí-li rodiče vyhodit z bytu mladšího člena rodiny (syna, dceru, zetě či snachu), který nesplňuje jejich představy," vysvětluje.