Jak jsme opakovaně uvedli, 13. listopadu 2008 kolem 17.20 hodiny policisté prověřovali ve Chvalkovicích, osadě obce Dešná, přestupek, z něhož byl podezřelý pan Ivo K. (49)

Na výzvu vyšel z domu v doprovodu svého psa, křížence rasy rhodéský ridgeback s american pitbullterriérem, slyšícího na jméno Atta. Začal policistům nadávat, urážel je a ohrožoval železnou tyčí. Policisté před ním ustupovali ke služebnímu vozidlu, načež I. K. proti nim psa poštval. Ten se zakousl do levého hýžďového svalu zakročujícího praporčíka a způsobil mu tržné rány, které si vyžádaly lékařské ošetření a pracovní neschopnost do 7. prosince 2008. Jak Okresní soud v J. Hradci konstatoval, jednalo se o psa, který již předtím několikrát místní občany pokousal.

Soud pana Iva nejprve obžaloby zprostil, po vrácení věci ho uznal vinným trestným činem útoku na veřejného činitele a uložil mu 160 hodin obecně prospěšných prací. Vypořádával se i s otázkou obhajoby, zda tehdejší šetření údajného přestupku obviněného bylo důvodné, či zda šlo o policejní šikanu. Nepřijal záruku nabízenou Johnem Bokem za spolek Šalamoun. Rozhodl také o propadnutí jeho psa a o povinnosti nahradit policii škodu.

Krajský soud loni 20. dubna k odvoláním obviněného a státní zástupkyně opět se zástupci Šalamounu mezi veřejností uložil Ivovi K. za uvedený čin 18 měsíců podmíněně na tři roky.

Obhájce JUDr. Petr Makovec tehdy označil obviněného za svéráznou osobu, kterou plno lidí nesnáší, ale jejíž způsoby nemohou být potírány státní mocí jako v minulosti. Když prý policisté „v noci“ hulákali pod jeho oknem a svítili mu do oken, věděli, že bude agresivní. „Museli vědět, že nejde o přestupek, jeli si užít, vyprovokovat ho. Nečekali ale, že z druhé strany domu vyběhne pes a samovolně začne jednat,“ řekl obhájce.
(Podrobnosti Deník 21. dubna.)

Ivo K. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS) s tím, že z napadeného rozsudku, resp. jeho odůvodnění, lze dovodit zaujatost soudu proti jeho osobě.

Soudu vytkl, že se nezabýval jeho odvolacími námitkami. Uvedl, že je pravdou, že jeho pes Atta měl již v minulosti problémy s některými občany z vesnice, soud ale vůbec nepřihlédl k okolnosti, že se tak stalo bez jeho přítomnosti. Svědecky prý bylo prokázáno, že pes byl občany provokován. Po tomto incidentu měl psa vždy zavřeného.

Dále namítl, že ani z výpovědí samotných policistů nevyplynula souvislost mezi jednáním psa a jeho osoby. Připustil, že policistům sprostě nadával, nicméně před incidentem dvakrát vyšel na zápraží vždy bez psa. Potřetí vyšel, zavřel za sebou a pes si otevřel sám. O jeho přítomnosti obviněný nevěděl. Zcela samostatné jednání psa prý potvrdily i výpovědi odborníků a znalecký posudek.

Nebylo ničím prokázáno napadení či ohrožení policistů. Ti přijeli v nevhodnou dobu, a jak prý jeden z nich uvedl, přijeli si užít, neboť konflikt předpokládali.

NS zdůraznil, že není oprávněn přezkoumávat postup soudů nižších stupňů při dokazování a hodnocení důkazů. Jejich skutková zjištění nemůže změnit.

Jestliže Ivo K. namítal nesprávné hodnocení důkazů a nedostatečně zjištěný skutkový stav věci, uplatnil námitky směřující k revizi skutkových zjištění v jeho prospěch. Nešlo tedy o jím uváděný důvod dovolání – nesprávnost právního posouzení skutku.

Námitka, že se daného jednání nedopustil v úmyslu přímém, a zpochybnil jednání v nedbalostní formě, je založena na podkladě jeho vlastního hodnocení provedených důkazů a vlastní skutkové verzi událostí, a je tedy pouhou spekulací. Na podporu svého tvrzení nevznáší žádné konkrétní hmotně právní námitky. Taková námitka je nepřezkoumatelná pro svou neurčitost, řekl NS.

Shledal proto, že dovolání nebylo podáno z důvodů stanovených zákonem, a odmítl je. (3 Tdo 1175/2011)