Ten zamítl stížnost okresní státní zástupkyně v J. Hradci proti rozhodnutí tamního soudu zastavit trestní stíhání obou obviněných.

Prodlužovali řetěz

Oba jsou obviněni z trestného činu provozování nepoctivých her a sázek.
V letech 2007 a 2008 jako jednatelé společnosti World Bussines, s. r. o., Bučovice, provozovali formou seminářů na území Jihomoravského a Jihočeského kraje činnost, kterou označovali jako multilevel marketing.

Podle obžaloby se ale ve skutečnosti jednalo o tzv. pyramidovou hru.
Jedinou podmínkou vstupu do uvedené společnosti bylo zaplacení vstupního poplatku 33 333 Kč a následné podepsání smlouvy. Za poplatek člen obdržel šekovou knížku na případné slevy na služby či zboží ve vybraných obchodech a dále zařazení do databáze společnosti s možností podílet se na marketingovém systému společnosti.

Ze vstupní částky připadalo 13 833 Kč na šekovou knížku a zbytek byl předfakturací zprostředkovatelské provize pro již stávající členy společnosti. Nový účastník měl za úkol přivést do společnosti další osoby, za které obdrží provizi, jejíž výše se pak odvíjí od hierarchického postavení osob v systému.

Žalobkyně mínila, že koncoví účastníci nemají zaručenou rovnou možnost získat své vložené prostředky zpět, neboť činností této společnosti je pouhý nábor dalších osob, jejichž finanční prostředky se dále jen přerozdělují mezi omezený okruh společníků.

Soudy: Nešlo o hru

Okresní soud mínil, že ve věci nelze spatřit naplnění pojmů hra, výhra, event. prohra, jak s nimi operuje trestní zákon.

Účastníci, kteří do tohoto pyramidálního systému peníze vkládali, si byli vědomi toho, že musejí získávat další účastníky, jejichž vložené prostředky se pak přerozdělují podle předem stanoveného klíče – i tomu, kdo nového účastníka „znáboroval“.

Systém je poměrně průhledný, mínily jihočeské soudy. Možnost získání provizí není závislá na náhodě. Jde o způsob podnikání, který nepochybně není příliš etický, a rozhodně není nekonečný. I to je však účastníkům, kteří do systému vstupují, známo. Zájemci na nabízené podmínky přistupovali dobrovolně. Postihovat jednání obžalovaných jako provozování nepoctivých her a sázek nelze.

Proti zastavení stíhání podala nejvyšší státní zástupkyně stížnost.
Podle ní jde o nepoctivou pyramidovou hru. K těm, kdo ji založí, plynou peníze od lidí pod nimi. Systém funguje jen poměrně krátkou dobu a pak se zhroutí. Toto podstatné prý bylo účastníkům zatajeno.

Státní zástupkyně konstatovala, že zmíněný trestný čin postihuje nepoctivé hry nebo sázky, jejichž systém včetně pravidel je diskriminující a porušuje rovnost účastníků, což je typické právě pro pyramidové hry.

Rovné šance všem!

Nejvyšší soud poukázal na občanský zákoník, dle něhož je hra smlouvou.

Každá strana má v okamžiku uzavření smlouvy současně naději na výhru stejně jako na ztrátu, proto se hra řadí tradičně ke smlouvám odvážným.

Z těchto občanskoprávních institutů vychází i trestní zákon, který pojem hry vykládá jako druh sázky, která je příslibem plnění pod určitou podmínkou.

Znakem uvedeného trestného činu je pak to, že taková hra nezaručuje svými pravidly rovné možnosti výhry všem účastníkům.

Na základě těchto skutečností NS shledal, že závěr obou soudů o tom, že se nejednalo o hru, je založen na nesprávných úvahách.
Poukázal na odbornou literaturu, podle níž trestní zákon dopadá zejména na tzv. řetězové hry typu letadlo, pyramida, apod., při nichž počet účastníků roste geometrickou řadou a dříve zapojení účastníci mají možnost získat mnohonásobek svého vkladu na úkor později zapojených účastníků.

Ti pak s ohledem na jejich rostoucí počet nemají šanci na vrácení či dokonce znásobení svého vkladu.

Vzhledem k podmínkám zmíněné společnosti je podle Nejvyššího soudu systém nutno považovat za nepoctivou hru, v níž nabízená možnost získat šekovou knížku na slevy při nákupu jen velmi úzkého sortimentu zboží u nevelkého počtu společností byla jen klamavým prostředkem k nalákání co největšího počtu lidí.

Bylo zřejmé, že za těchto okolností jen několik málo jedinců na špici hierarchie systému může získat slibované provize, tedy „výhru“.

Systém byl netransparentní a změny jeho zásad byly v rukou společnosti. Pravidla nezaručovala rovné postavení všem účastníkům této hry.
Nejvyšší soud proto uzavřel, že obvinění provozovali nepoctivou peněžní hru, tzv. pyramidovou hru.

Zrušil rozhodnutí obou jihočeských soudů a věc vrátil do J. Hradce. (NS, 8 Tdo 1237/2009)