Podle vrchního strážníka Luboše Müllera muž a žena nabízeli smlouvy na dodávku elektrické energie. „Vzhledem k tomu, že tak činili v rozporu s tržním řádem, strážníci jim další činnost zakázali a zjištěný přestupek vyřešili blokovou pokutou," naznačil Luboš Müller. Na území města Jindřichův Hradec je totiž dle tržního řádu zakázán pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky konané podle zvláštního právního předpisu.