Kupujícímu podvodník sdělil, že se jedná o originály. Jak se však ukázalo, šlo o falzifikáty a neznámý prodejce tak porušil práva k ochranné známce.