Do akce byli zapojeni pouze dopravní policisté. Kontrola byla zaměřena na dodržování ADR - přeprava nebezpečných látek, na AETR - dodržování bezpečnostních přestávek při jízdě a vozidla byla vážena zda nejsou přetížena.
Hlídky zjistily celkem 31 dopravních přestupků.

Z toho 22 přestupků bylo vyřízeno blokovou pokutou na místě zaplacenou za celkem 5 tisíc korun, 6 přestupků bylo vyřízeno blokovou pokutou na místě nezaplacenou za 4.400 korun a
3 dopravní přestupky byly oznámeny na příslušný správní úřad k vyřízení.

Nejčastější prohřešky řidičů:

Porušení rychlosti - 4
Nepoužití bezpečnostních pásů - 1
Nevyhovující technický stav vozidla - 16
Překročení hmotnosti vozidla - 2
Nedodržení bezpečnostních přestávek - 2
Nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti - 2