Starší z mužů, cizinec, byl už v květnu 2015 trestán budějovickým soudem pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. "Trest vykonal v srpnu 2019. Ovšem díky dalším nepodmíněným trestům v jiných trestní věcech byl z výkonu propuštěn v únoru 2020. V období od července 2020 do 29. září 2021, kdy byl policisty zadržen (měl u sebe v době zadržení nejméně 38 gramů pervitinu, který přechovával za účelem dalšího prodeje a v místě svého bydliště na Jindřichohradecku za účelem dalšího prodeje přechovával nejméně 388 gramů pervitinu), měl jednak prodat a jednak do tzv. komisního prodeje poskytnout pervitin konkrétním třem osobám, zejména v okrese Jindřichův Hradec, ale i jinde. Z této činnosti měl zatím přesně nezjištěných prospěch v řádu statisíců korun," popsala mluvčí hradeckých policistů Hana Bílková Millerová.

Mladší z mužů měl přinejmenším od léta 2020 do dne zatčení za účelem prodeje přechovávat nejméně 9 gramů pervitinu. "Minimálně od ledna 2021 si drogu opatřoval formou tzv. komisního prodeje výhradně od podezřelého cizince, a to v celkovém množství nejméně 450 gramů, který pak na různých místech v okrese Jindřichův Hradec neoprávněně prodal, případně jinak opatřil dalším nejméně dvaceti šesti konkrétním osobám, případně dalším dosud neustanovením osobám," popsala mluvčí s tím, že mladík z této činnosti měl zatím přesně nezjištěný finanční prospěch ve výši nejméně desetitisíců korun.

Zavřeno. Z Českých Budějovic (Lidická třída) na Včelnou od 28. září do 7. října 2021 neprojedete. Průjezd uzavřela stavba Jižní tangenty s úpravou železniční tratě. Na snímku vizualizace hotové tangenty.
Podívejte se, jak stavba Jižní tangenty zavřela silnici na Včelnou

Právě dne 29. září spadla pomyslná klec. Po zadržení obou podezřelých mužů provedli hradečtí kriminalisté domovní prohlídky v jejich bydlištích na Jindřichohradecku. Při domovní prohlídkách kriminalisté zajistili pervitin o hmotnosti 435 gramů v hodnotě nejméně 870 tisíc korun. Dále zajistili finanční hotovost ve výši 30 300 korun a 880 euro. 

"Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování 30. září vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání obou podezřelých mužů pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a oba vyslechl jako obviněné. Téhož dne vyhotovil podnět na vzetí obou obviněných do vazby. Vazba byla soudem uvalena na obviněného cizince. Důvody vazby byly shledány i u mladšího z mužů," uvedla Hana Bílková Millerová s tím, že soud rozhodl, že vazbu postačí nahradit dohledem probačního úředníka nad obviněným.