Podle policejní zprávy ho udeřil několikrát pěstí a když se podařilo poškozenému utéct směrem do ulice Revoluční, běžel za ním a křičel: „Zastav se, nebo tě ukopu“.

Napadený se následně posadil na lavičku v aleji, kde k němu útočník přišel a donutil ho vyndat obsah kapes a odcizil mu balíček s půl gramem marihuany s tím, že si druhý den k němu přijde pro 7 gramů.

Den poté mu vyhrožoval před domem a naznačoval, že ho podřízne.