Spadá pod něj skupina povolování pobytu, která sídlí v Jindřichově Hradci, a detašované pracoviště skupiny kontroly pobytu v Chlumu u Třeboně.

Celkový počet policistů inspektorátu je 52. Pro jindřichohradecké pracoviště je charakteristická značná délka státní hranice, a tím i mnoho vstupů do republiky. Dále je zde významná tepna přes Halámky a další vstupy přes Slavonice, Novou Bystřici, České Velenice a další méně frekventované komunikace pro osobní vozidla, vybudované po vstupu do Evropské unie.

„V oblasti Českovelenicka je i vysoká koncentrace cizinců a s tím spojená prostituce a navazující trestná činnost,“ zmiňuje mluvčí cizinecké policie Simona Daňková. V pracovní náplni cizinecké policie je povolování a ukončování pobytu cizinců a další související správní úkoly, včetně vyhoštění z území republiky.

„Dále kontrolujeme dodržování podmínek a účelu pobytu, kontrolujeme ubytovací zařízení a zaměstnavatele. K naší činnosti také patří odhalování všech neregulérních, padělaných a pozměněných dokladů. Rovněž spolupracujeme s ostatními zeměmi Unie, převážně s Rakouskem,“ uvedl vedoucí inspektorátu Vladimír Novotný s odkazem na smíšené hlídky s rakouskou policií v ČR a Rakousku, takzvanou schengenskou kontrolu. Dodává, že v souvislosti se specificky zaměřeným výkonem služby se řeší i další zjištění porušení zákonů například v dopravě nebo veřejném pořádku.

Inspektoráty cizinecké policie vznikly v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenu sloučením referátů cizinecké policie na hraničních přechodech a oddělení cizinecké policie. Plní úkoly Policie České republiky zejména na úseku výkonu státní správy ve věcech povolování vstupu, pobytu a ukončování pobytu cizinců.

Alkohol bez kolků a padělané doklady

Hlavním úkolem inspektorátu je cizinecká problematika, tudíž ho podle Novotného není tak úplně možné hodnotit podle odhalených trestných činů. Přesto pracovníci inspektorátu vloni odhalili a zadokumentovali 33 trestných činů.

V uplynulých dvou měsících například odhalili padělané doklady vysoké kvality u občana Vietnamu a nekolkovaný alkohol a cigarety.
V rámci pobytové kontroly v dubnu v Českých Velenicích odhalili také nekolkované cigarety a alkohol. Policisté při kontrole dodávky s jihočeskou registrační značkou podle mluvčí Daňkové zjistili, že v nákladním prostoru se nachází 42 plastových barelů s lihovinou a 380 kartonů cigaret bez kolků.

Vozidlo řídil čtyřicetiletý státní příslušník Vietnamu, který policistům sdělil, že v barelech je alkohol a doklady k uvedenému zboží nemá, protože jej zakoupil od neznámé osoby. Případ byl předán orgánům Celního úřadu Jindřichův Hradec k dalšímu šetření, který vyčíslil daňový únik téměř na 300 tisíc korun. V květnu zase kontrolovali muže v Nové Vsi nad Lužnicí, který se prokázal slovenskými doklady. Ty vykazovaly znaky padělání a pozměnění. Policisté muže zajistili a předvedli na služebnu inspektorátu, kde podrobným zkoumáním bylo zjištěno, že řidičský a občanský průkaz je celkový padělek a u cestovního pasu je padělaná identifikační strana. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny.
Poté policisté cizince předali kolegům z odboru specializovaných činností oblastního ředitelství služby cizinecké policie České Budějovice, kteří vydali rozhodnutí o správním vyhoštění s dobou platnosti na 1 rok. Po vyřízení ho eskortovali do zařízení pro zajištění cizinců, kde bude umístěn do doby předání dle mezinárodní smlouvy.

Dárci a sportovci

Mezi pracovníky jindřichohradecké cizinecké policie je i řada sportovců, ale například i osmnáct dárců krve a čtyři dárci evidovaní v registru kostní dřeně.

Mezi úspěšné střelce patří například Petr Švarc, který byl na 3. místě v kategorii jednotlivců na celorepublikovém přeboru Služby cizinecké policie ve střelbě z krátkých zbraní. Zúčastnilo se více než 50 nejlepších střelců z republiky, kteří postoupili z oblastních kol.

V třídenním maratonu střelci soutěžili v několika disciplínách, policisté své schopnosti prokázali ve střelbě vkleče, vestoje i vleže. Prošli mimo jiné i tajným stanovištěm, kdy dopředu nevěděli, co bude následovat. Další bylo stanoviště s vodním přepadem, skrz který stříleli.