Na tomto území má trvalý pobyt přibližně 11 200 obyvatel. K podnikům, které se řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu, jednoznačně patří podnik TRW – DAS a.s. a Centropen a.s.

„Dačický region svým sousedstvím s krajem Vysočina tvoří pomyslnou hranici Čech a Moravy,“ říká vedoucí obvodního oddělení Jaroslav Doležal.

Vzhledem k větší rozloze územní části je podle jeho slov vzdálenost z nejvzdálenějšího Valtínova na protilehlou část, tedy do Borové, asi 35 km. Dojezdová rychlost z jednoho konce obvodu na druhý se tedy může pohybovat v čase asi čtyřiceti minut.

Budova obvodního oddělení se nachází v historické části města Dačice, a to v těsném sousedství Státního zámku Dačice.
„I přes zjevně historický charakter naší budovy, se můžeme pochlubit nově zrekonstruovanou zadní části objektu. Tato svým reprezentativním prostředím a funkčností významným způsobem přispěla ke zkvalitnění prostředí k práci policistů při styku s občany,“ zmínil Doležal.

Pokračoval v tom smyslu, že výhledově se mohou občané i policisté těšit i na nově zrekonstruovanou hlavní budovu, která bude dle zpracovávaného projektu důstojným místem pro všechny návštěvníky i pracovníky oddělení.

V současné době je zde služebně zařazeno celkem 19 policistů. „Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dlouhodobě sloužící policisty, dá se říci, že je naše oddělení personálně stabilizované,“ doplnil Doležal.
Při své každodenní činnosti se policisté zabývají přestupkovými jednáními, kdy v největší míře jsou podle vedoucího zastoupeny jednáním neukázněných řidičů, případně dalších účastníků silničního provozu.

Drobné krádeže

„Na úseku problematiky trestné činnosti nejčastěji řešíme případy, které spadají do takzvané majetkové trestné činnosti, která je nejvíce zastoupena prostými krádežemi a dále skutky, při jejichž spáchání bylo užito násilí, tedy krádeže vloupáním do objektů,“ shrnuje Doležal.

Škoda dva miliony

Mezi zajímavé kriminální případy na Dačicku lze podle jeho názoru zařadit například loňské vloupání do skladu Jednoty, kde vznikla škoda za nejméně dva miliony korun. „Ve spolupráci s pracovníky kriminální služby a vyšetřování z Jindřichova Hradce se podařilo zjistit tři spolupachatele,“ popsal Doležal.

K dalším zajímavým případům lze jednoznačně zařadit i jednání jednoho občana Dačic, který se v roce 2008 opakovaně dopouštěl drobných krádeží na území města. A za toto jednání byl Okresním soudem v Jindřichově Hradci odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

„Po svém návratu se začal dopouštět pod vlivem alkoholu výtržností, kdy byl opakovaně umisťován na záchytnou stanici. Jeho jednání vyústilo až v násilnou trestnou činnost spočívající v útoku na úřední osobu,“ nastínil vývoj vedoucí oddělení.

Vloni bylo v působnosti dačického obvodního oddělení zadokumentováno celkem 127 trestných činů, z čehož byl u 90 případů zjištěn pachatel, což činí objasněnost 70,87 procenta.

Prevence

Nezanedbatelnou částí práce policistů v Obvodním oddělení Policie ČR v Dačicích jsou preventivní akce a činnosti. Jednak je to dohled nad bezpečností občanů na přechodech pro chodce, dále muži zákona provádějí namátkové kontrolní akce v restauračních zařízeních a kulturních akcích se zaměřením na kontrolu dodržování zákazu prodávání a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Mimo jiné pravidelně provádějí i přednášky žákům a studentům základních, středních a speciálních škol.

„Stejnou pozornost věnujeme i seniorům, se kterými konáme setkání v Domově pro seniory Budíškovicích. Během těchto přednášek a setkání občany seznamujeme s prací policie a hlavně je upozorňujeme na možná rizika, s nimiž se mohou v běžném životě setkat,“ zmínil Doležal a dodal, že policisté v rámci všech preventivních akcí úzce spolupracují i se strážníky Městské policie Dačice, kdy spolupráci lze jednoznačně hodnotit jako bezproblémovou a na velice vysoké úrovni.

Velká pouť

„V našem služebním obvodě se každoročně konají také dvě velké kulturně – společenské akce, které svým rozsahem kladou větší nároky na práci policie. V první řadě se jedná o Velkou pouť v Kostelním Vydří v měsíci červenec. V uplynulých letech byl v souvislostí s poutí zaznamenán pohyb zhruba čtyř tisíc vozidel návštěvníků, a to v rozmezí tří dnů. Této akce se účastní nejen věřící, ale i návštěvníci pouťových atrakcí, které jsou s tímto spojené. Činnost policistů je zaměřena především na dohled nad bezproblémovým průběhem pouti, a to jak na úseku veřejného pořádku, tak i na úseku případné trestné činnosti. Z tohoto důvodu jsou řidiči informováni o nebezpečí krádeží v rámci bezpečnostní akce Auto není trezor,“ vysvětluje Doležal.

Druhou větší kulturní akcí je třídenní rockový festival Rockfest konaný na přelomu července a srpna v areálu bývalého letního kina v Dačicích, kterého se účastní stovky příznivců rockové hudby.
Při festivalu policie zajišťuje především veřejný pořádek v okolí.
„V souvislost s oběma výše uváděnými kulturně – společenskými akcemi nebyly zaznamenány žádné větší problémy,“ dodal Doležal.

Znalec hub

V rámci mimopracovních aktivit a koníčků policistů jsou někteří policisté organizováni pod hlavičkou Sportovního klubu policie – Kuželky Dačice. Svými sportovními výkony v turnajích reprezentují jak Policii ČR, tak i město Dačice.

Jeden z policistů se zabývá již řadu let mykologií a je v tomto oboru takřka znalcem a dává rady do života všem houbařům či příznivcům houbaření v rozpoznávání jedlých či nejedlých hub. Mimo jiné je další kolega již dlouhou dobu členem místní organizace Českého rybářského svazu v Dačicích, kde i působí jako člen rybářské stráže a své zkušenosti často zúročuje následně i při výkonu služby.

tab