Pracovní náplní v rámci policie je plnit úkoly a agendu státní správy v oblasti zbraní, střeliva, střelnic, pyrotechnického průzkumu a bezpečnostního materiálu, což jsou věci využitelné k obranným a bezpečnostním účelům na území celého okresu Jindřichův Hradec.
Podle koordinátora Jiřího Kreichy je na Jindřichohradecku evidováno 3700 držitelů zbrojních průkazů, registrováno 10140 zbraní, 31 držitelů zbrojních licencí a 18 střelnic.

Konkrétně Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Jindřichově Hradci zabezpečuje službu občanům a střelecké veřejnosti v činnostech, které jsou dané zákonem o zbraních a střelivu. Zejména se jedná o vydávání zbrojních průkazů, registrace zbraní, zajišťování zkoušek odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, povolení k nabytí, držení a nošení zbraní.

„Pro obce, střelecké kluby a podnikatele v oboru zbraní a střeliva vydáváme podle důvodu užívání zbrojní licence, povolení k provozování střelnic a povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraní,“ vysvětluje Kreicha.

Dále policisté z oddělení vydávají evropské zbrojní pasy a povolení k trvalému vývozu a dovozu zbraní. A v souvislosti se zákonem o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům provádějí registraci u osob , které mají tento materiál v držení.
„Rovněž dočasně uskladňujeme zbraně a střelivo, které jsou zadržené, zajištěné, odňaté či odevzdané v rámci trestního či přestupkového řízení nebo řízení o správním deliktu. Dále se jedná o zbraně nalezené občany nebo o pozůstalost,“ doplňuje Kreicha.

Pracovníci oddělení mají také úkoly v oblasti kontrol. Zbraně kontrolují při samotné registraci a dále při vyřizování žádostí o prodloužení platnosti zbrojního průkazu po pěti letech. „V rámci dohledu nad dodržováním zákona o zbraních a střelivu každoročně provádíme i kontroly na střeleckých soutěžích, bojových ukázkách a mysliveckých honech,“ zmiňuje koordinátor.

Poznamenává, že vloni byla na základě změny zákona o zbraních a střelivu vyhlášena takzvaná „zbraňová amnestie“, kdy občané mohli beztrestně odevzdat ilegálně držené zbraně na policii. „Na našem oddělení se sešlo celkem 113 zbraní, do současné doby byla zhruba polovina těchto zbraní po provedeném šetření vrácena občanům,“ uvedl.
Oddělení spolupracuje s dalšími složkami policie, jako jsou obvodní oddělení a kriminální služby a vyšetřování.

„Především se jedná o spolupráci při odcizených, ztracených a nalezených zbraních, dále spolupracujeme s balistiky a pyrotechnikem z odboru kriminalistických a technických expertiz v Českých Budějovicích,“ dodal.

Právě možnost prohlédnout si zbraň z blízka je lákadlem při preventivních akcích mužů zákona na ukázkách pro školy, dětské tábory a podobně. Policisté z tohoto oddělení se často právě na ukázkách, besedách či přednáškách pro mládež podílejí.
Pro mnohé se zbraně staly součástí života i mimo zaměstnání a věnují se střelbě jako svému koníčku.

Mezi úspěšné sportovní střelce, kteří se zúčastňují řady závodů, patří například Josef Tunka a Jaroslav Sokolík.

Upozornění pro držitele zbrojních průkazů.