„Lidé se na vandalské zničení stromků stále ptají a nechápou, jak někdo něco takového může udělat. Ředitelství silnic a dálnic již předalo celou záležitost Policii České republiky,“ uvedla starostka města Věra Tomšová. Polámaných stromků je totiž 110, přičemž náklady na každý z nich činí 900 korun, takže způsobená škoda dosahuje ke sto tisícům.