Okresní soud v Jindřichově Hradci mu za to tentokrát uložil 200 hodin obecně prospěšných prací a zákaz řízení motorových vozidel na další rok.

Proti výroku o trestu se odvolal státní zástupce a navrhl obviněnému uložit ještě propadnutí věci, onoho osobního automobilu.

Souhlasím!
Odvolacímu soudu pan Bohuslav řekl, že vůz zakoupil asi v roce 2003, prý přes autobazar, smlouvu ale nemá.

Na dotaz, proč s ním jezdil bez technické prohlídky, prohlásil, že jej nechtěl používat, a taky jej tehdy opravoval. Soud se trochu podivil, protože podle fotografií ve spise byl hyundai v dezolátním stavu, ale majitel ujistil, že po technické stránce byl v pořádku. Když mu předseda senátu předestřel, že podle odborného vyjádření je jeho hodnota 15 000 korun, obviněný to zkrátil a řekl, že se zabavením souhlasí.

Intervenující státní zástupce pak přednesl odvolání.

Okresní soud k navrhovanému propadnutí auta nepřistoupil s odůvodněním, že takový trest by byl s ohledem 
ke stupni společenské škodlivosti činu pana Bohuslava vedle obecně prospěšných prací a zákazu řízení nadbytečný – a vzhledem k jeho osobní situaci i likvidační.

Nedá si říci?
Žalobce s tím ale nesouhlasí. Poukázal na to, že obžalovaný byl již dvakrát za stejný přečin – řízení stejného hyundaie – odsouzen. V roce 2014 dostal úhrnných pět měsíců podmíněně na rok a řidičské stop na dvě léta, ale úřední rozhodnutí opět mařil a letos 29. března byl za to odsouzen k peněžitému trestu a zákazu řízení 
na půldruhého roku.

Už 21. května se ale dopustil stejného skutku. Bylo to sice ještě před právní mocí druhého trestního příkazu, ale pořád v podmínce z předchozího potrestání. „Neodradila ho ani hrozba odnětí svobody a peněžitý trest. Za těchto okolností je navrhované propadnutí majetku naprosto důvodné, uložené obecné práce a další zákaz řízení by mu zřejmě nezabránily v dalších jízdách," řekl státní zástupce. A pan Bohuslav se ještě jakoby omluvil, že tehdy jel jen kvůli dětem, a zopakoval, že 
s trestem souhlasí.

Soud poté k odvolání žalobců rozsudek zrušil ve výroku o trestu a při nezměněném výroku o vině panu Bohuslavovi uložil vedle 200 hodin obecně prospěšných prací a zákazu řízení na rok i propadnutí onoho hyundaie.
V odůvodnění předseda senátu zdůraznil, že formální podmínky pro uložení propadnutí věci jsou splněny. „Závěr okresního soudu, že by jím uložený trest bránil obviněnému v další obdobné trestné činnosti, skutečně nemusí odpovídat pravdě, obžalovaný přes předchozí postihy v řízení přes zákaz pokračoval," řekl.

Připomněl, že pan Bohuslav k záležitosti přistoupil kriticky a souhlasil s uložením tohoto trestu.

Neformálně k tomu dodal, že tím vlastně vydělal – náklady na ekologickou likvidaci vraku bude muset převzít stát, konkrétně soud, který propadnutí uložil, tedy daňoví poplatníci…

Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.