Průlomový rozsudek vynesla včera soudkyně jindřichohradeckého okresního soudu Dana Baranová. Mimo jiné ho odůvodnila tím, že ctí nález Ústavního soudu z ledna, podle kterého je stavba hrobky místem, na něž se vztahuje pietní ochrana, která je součástí práva na rodinný život.

„Ostatní nemovitosti a parcely se zamítají, a to s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu,“ uvedla soudkyně.

Ústavní soud totiž v lednu zrušil všechny rozsudky a vrátil vše zpět k Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci.

Právní zástupce Alžběty Pezoldové, která jako právní nástupkyně Adolfa Schwarzenberga již šestnáct let v soudních síních usiluje o navrácení majetku, ve své závěrečné řeči žádal, aby bylo vyhověno celé žalobě, tedy včetně okolních pozemků.

„Samozřejmě rozsudek vítáme, protože je průlomový. Obě dvě strany mají právo se odvolat a pokračovat v soudních sporech,“ sdělil po soudním přelíčení advokát Alžběty Pezoldové Viktor Rossmann s tím, že budou dál usilovat i o přilehlé pozemky k hrobce. Stejně jako obě strany žalované, tedy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Národní památkový ústav se na místě nevzdal možnosti odvolání a ponechal si patnáctidenní lhů­tu.

„Odkazujeme na předchozí podání a vyjádření k dané věci. Žalobkyně je závětní dědičkou pozůstalosti po Adolfu Schwarzenbergovi, a to pouze odkazů tam uvedených a výnosů,“ uvedla zástupkyně úřadu pro zastupování státu Jiřina Slováčková.

Zástupkyně druhé žalované strany – Národního památkového ústavu Irena Chmelíková považuje mimo jiné za důležité, že přilehlé pozemky k hrobce měly charakter zemědělský a tudíž se na ně nález Ústavního soudu nevztahuje. Také poukazuje i na určité rozpory ohledně označení budovy a pozemků: „Návrh je neurčitý a neumožňuje, aby po soudním rozhodnutím a po převzetí majetku byl zapsán do katastru. Navrhujeme žalobu v plném rozsahu zamítnout.“

Dále Chmelíková vyvrací často uváděnou informací, že právní předchůdce Pezoldové Adolf Schwarzenberg byl jejím dědečkem. Byl to bratranec jejího otce Jindřicha.

„Je to poprvé, kdy byl rodině Schwarzenbergů vrácen majetek. Jsme překvapení tím, že o ostatních pozemcích nebylo rozhodnuto také tak, protože jsou určitě nepodnikatelského charakteru. Ale je to první případ a doufám, že se tím otevírá možnost tomu, že soudy budou i nadále ochotné vracet dědictví – nepodnikatelský majetek Adolfa Schwarzenberga,“ vyjádřila spokojenost s verdiktem soudu mediální zástupkyně rodiny Pezoldových Martina Pařízková a naznačila, že lze očekávat, že se žalobkyně odvolá.