Hlavní líčení ve věci dotačního podvodu bylo zahájeno ve středu dopoledne. „Bylo však odročeno na 26. března za účelem provedení dalších důkazů, zejména za účelem výslechu dalších svědků, kteří byli navrženi jak obžalobou, tak obhajobou,“ uvedla mluvčí soudu Petra Říhová.

Vedle spolku coby právnické osoby je ze stejného podvodného jednání obviněna i jednatelka klubu Dita Podhrázská. Případ se před soud dostal po necelém roce. Policie vloni v březnu potvrdila obvinění z dotačního podvodu přečinu Plaveckého klubu Jindřichův Hradec a jeho jednatelky Dity Podhrázské, který má souvislost s obdrženou státní dotací Plaveckého klubu z roku 2017 a se žádostí o dotaci pro rok 2018. Tehdy ovšem byla vyčíslena škoda ještě podstatně nižší než ta skloňovaná v soudní síni. Proti policejnímu usnesení podal vloni Plavecký klub stížnost, která však byla zamítnuta.

Scénář v neprospěch spolku a jeho jednatelky se navíc obrátil ve chvíli, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzneslo námitku k v žalobě uváděné vzniklé škodě a sdělilo soudu, že za ni považuje celou částku v roce 2017 poskytnuté státní dotace na podporu sportu dětí ve výši 539 000 Kč. Tím se totiž Trestním zákoníkem definovaná škoda posouvá do označení „značná škoda“, čímž odsouzenému za dotační podvod hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Podle obžaloby, jež za způsobenou škodu považuje „pouze“ plaveckým klubem podvodně získanou částku dotace ve výši 251 000 korun, se odsouzený vystavuje trestu odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitému trestu.

Obviněná jednatelka se před soudním senátem vedeným předsedkyní senátu Evou Svobodovou hájila ve smyslu, že obžaloba vznikla odlišným výkladem metodického pokynu ministerstvu školství.

Ditě Podhrázské je vznesenou obžalobou kladeno za vinu, že jako jednatelka Plaveckého klubu v rámci dotačního programu ministerstva školství podala v listopadu 2016 žádost o dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu, přičemž v této žádosti uvedla nepravdivé údaje ohledně členské základny spolku, a to s vědomím, že tento údaj je rozhodný pro výši poskytnuté dotace.

V žádosti podané v závěru roku 2016 totiž podle obžaloby uvedla, že za posledních 12 měsíců je 249 dětí, které jako členové klubu cvičily minimálně dvakrát týdně a navíc se účastnily sportovních soutěží, ačkoliv podle obžaloby „ve skutečnosti tyto podmínky splňovalo pouze 28 členů“. Dále ve stejné žádosti uvedla, že Plavecký klub Jindřichův Hradec má 290 členů mládeže, kteří splňují podmínku zaplaceného členského příspěvku v minimální výši, i když ve skutečnosti 30 členů členský příspěvek uhrazený nemělo.

V dalším bodě pak žaloba poukazuje na to, že podobný scénář se opakoval o rok později, když Plavecký klub ministerstvu školství sdělil, že eviduje 284 členů z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let, a to i přesto, „že 49 těchto členů nezaplatilo členský příspěvek v minimální výši, čímž u nich nebylo splněno kritérium pro podání žádosti o dotaci“. Obžaloba má za to, že se klub na základě nepravdivých údajů pokusili vylákat další částku 24 500 korun. Finance však v tomto případě nebyly vyplaceny, neboť k poskytnutí dotace na rok 2018 nedošlo. To ale na vině významu neubírá.

Dita Podhrázská jako jednatelka a Plavecký klub Jindřichův Hradec jako právnická osoba jsou proto obviněni z přečinu dotačního podvodu, dílem ve fázi pokusu. Hlavní líčení bude pokračovat dalším výslechem svědků 26. března.