Petr O. (33) v noci projížděl revíry, vyhledával zvěř a nelegálně drženými zbraněmi ji střílel. Od března 2012 mu Vojtěch R. (50) pomáhal s přípravou zbraně, odvozem úlovků, při zbavování se zbytků zpracované zvěře atd.

O. ulovil dančí, divoká prasata, srnčí a přinejmenším dva jeleny v ceně skoro 1,4 milionu korun, z toho za 1,1 milionu za pomoci R. Zvěř Petr O. zpracovával v bydlišti a konzumoval ji s rodinou, rozdával či prodával. Utržil minimálně 100 000 Kč. Z toho 15 000 Kč předal R.

Za krádež se způsobením značné škody, za pytláctví a nedovolené ozbrojování uložil Okresní soud v J. Hradci Petru O. čtyři roky do věznice s ostrahou a Vojtěchu R. dva a půl roku do věznice s dozorem. Rozhodl také o propadnutí řady zbraní Petra O.  Spoluobžalovaný R. se činu dopustil v podmínce.

Třetí stíhaný, Jan K. (37), předal Petru O. na jeho žádost nesnímatelnou evidenční plombu a lístek o původu zvěře, které získal jako jednatel obchodní společnosti. Podle soudu byl srozuměn s tím, že je O. použije při převozu a prodeji upytlačeného kusu. Ten pak plombu užil k označení uloveného jelena o váze 109 kg v hodnotě 29 300 Kč.  Tak K. spáchal přečin legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to mu soud uložil peněžitý trest 30 000 korun.

Bylo toho míň?
Petr O. pytlačení doznal, ale ne v uváděném rozsahu. Spoluobžalovaný mu prý občas pomáhal s odvozem těžších kusů. Zvěř zpracovával doma, zbytky balil do igelitových pytlů. Házel je do Nežárky či do kontejnerů.
Vojtěch R. v obtížné osobní situaci přistoupil na nabídku spoluobviněného. Nevěděl, že pytlačí. Pomohl mu do auta naložit asi 30, 40 kusů zvěře; číslo pak u soudu snižoval. Později byl přímo na lovu. O. střílel z okna auta, zpravidla trefoval první ranou. Pak několik kilometrů poodjeli, prý než zvěř zhasne, a vrátili se pro ni. Maso O. prodával ve vesnici u Prahy. Věci, které u něho našli, mu O. svěřil, aby se k nim u něho nedostaly děti. Že jde o zbraně, prý nevěděl. Tomu ale soud neuvěřil.

Jan K. uvedl, že od něho jeho známý Petr O. chtěl zapůjčit plombu, protože svou k ulovenému jelenovi ztratil při vytahování zvířete z lesa.  Prý nepochyboval, že jde o legálně střeleného jelena.

O vině Petra O. svědčí mimo  jiné nábojnice na několika místech odstřelu zvěře, které pocházejí z kulovnice, kterou držel. Na jednom byla nalezena cigareta s jeho DNA. Dva svědkové uvedli, že od něho nakupovali zvěřinu.

Soud vyšel z toho, že ne veškerá zvěř upytlačená v uvedených honitbách musí jít na jejich vrub. Analyzoval jejich výpovědi, odposlechy a další důkazy, a vymezil jejich vinu tak, jak uvedl v rozsudku.

Poškozené soud odkázal na občanskoprávní řízení – nebylo možné určit, v jakém revíru byl který kus upytlačen.

Všichni se odvolali. Státní zástupce navrhoval propadnutí automobilu, s nímž O. lovil. Obhájce Petra O. mínil, že rozsah trestné činnosti jeho klienta byl menší, původ zbytků zvěře v kontejnerech nebyl prokázán, v pochybnostech by měl být O. uložen nižší trest. Obhájce Vojtěcha R. opakoval, že jeho mandant nevěděl, že se podílí na protiprávním činu. Také Jan K. prý nevěděl, že půjčuje plombu na jelena získaného trestnou činností.

Krajský soud ale rozsudek změnil jen v tom, že O. uložil ještě peněžitý trest 100 000 Kč. Dle něj okresní soud pochybil, když obviněnému s výrazným prospěchem z trestné činnosti také neuložil postih majetkového charakteru. Navrhované propadnutí auta by bylo na místě, kdyby patřilo obviněnému, ale to není prokázáno.

Odvolání obviněných soud zamítl. První instance vyšla při zjišťování výše škody z varianty pro obžalované nejpříznivější – zahrnul do ní jen minimum zvěře, kterou upytlačili, a i odvolací soud ji má za prokázanou. K obhajobě R. předseda senátu připomněl noční jízdy s nabitou zbraní na zadních sedadlech, prohledávání kraje a „pálení po jakémkoliv zvířeti, které se objeví" – to vylučuje, že si mohl myslet, že pomáhá myslivci. 

Obhajobu Jana K. dobrou vírou,  že půjčuje plombu na legálně uloveného jelena, pak soud označil za naivní pohádku vyvrácenou odposlechy jeho telefonátů s Petrem O.

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.