„Vážím si práce všech policistů, kteří vykonávají náročnou službu ve dne, v noci, za jakéhokoliv počasí. Jsem si vědom toho, že ne všichni a vždy jsou s naší prací spokojeni, ale naše činnost směřuje k tomu, aby se práce zlepšovala ke spokojenosti všech občanů,“ říká.

Pracujete na postu šéfa obvodních oddělení na Jindřichohradecku. Můžete se nám v krátkosti představit, jak dlouho jste u policie a kde jste působil?
U policie pracuji od roku 1977, po celou dobu u služby pořádkové policie. Mimo základní policejní školy a roční výpomoci v Praze působím na okrese Jindřichův Hradec. Po celou dobu jsem pracoval na obvodních odděleních v různých funkcích a od roku 1992 jako vedoucí OOP Slavonice. Od roku 2007 pracuji v okresním městě, nejprve jako velitel služby okresního ředitelství a po provedené reformě od roku 2009 jako vrchní komisař územního odboru vnější služby.

Zjednodušeně řečeno, máte pod palcem všechny uniformované policisty na Jindřichohradecku. Kolik má územní odbor obvodních oddělení a kolik to představuje mužů v uniformě?
Do mé pracovní náplně patří koordinace činnosti sedmi obvodních oddělení a dopravní služby. V současné době pracuje u uvedených služeb 190 policistů.

Mezi odděleními ve velkých městech a v menších obcích je určitě rozdíl. Je to jenom v počtu lidí, a nebo také v oblastech policejní práce, kterou vykonávají?
Pokud se týče zatíženosti policistů na obvodních odděleních ve větších městech a tzv. „venkovských“ obvodních odděleních, je jasné, že toto není možné srovnávat. Každé obvodní oddělení má určitá specifika (např. chatové oblasti, blízkost státní hranice, rozloha obvodu). Na odděleních III. typu působí nejméně 15 policistů a na odděleních II. typu více než 30. Z toho je patrné, že při menším počtu policistů musí každý umět vše a stává se z něho univerzální policista. Na území větších obvodních oddělení je ve větší míře využívána dopravní služba a služba kriminální policie. Musí zde působit určitý princip solidárnosti, protože vždy jsme hodnoceni jako celek.

V souvislosti se změnami v zákoně od nového roku se hovoří i o takzvané malé amnestii. Máte již nyní odhad, kolik drobných zlodějíčků a recidivistů bude na Jindřichohradecku z vězení propuštěno?
V rámci „amnestie“ budou propuštěni ti, kteří byli odsouzeni vesměs za takzvanou bagatelní trestnou činnost a ti, kteří spáchali trestné činy, které podle nového trestního zákoníku trestnými činy nebudou. Je pravdou, že návrat některých spoluobčanů nám určitě přidělá práci, ale doposud nemáme žádné relevantní údaje o počtu osob, které budou propuštěny. Dnes není možné říci, jak nás toto zatíží, ale je jasné, že tyto osoby si budou vědomy toho, že se trestného činu dopustí až v době, kdy hodnota odcizené věci přesáhne pět tisíc korun. V této oblasti se řešení přesune do oblasti přestupkového řízení, které bude řešit příslušný městský úřad. Taktéž v oblasti dopravy se trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění stane přestupkem a též bude řešen příslušným městským úřadem. Myslím si, že občana by se tyto změny neměly dotknout, protože i nadále se věci budou šetřit a konečné řešení již nepřipadne soudu.

Co podle vás v souvislosti s malou amnestií bude největším problémem?
Pokud se týče změn v novém zákoníku a takzvané „malé amnestie“, je nutné říci, že nám jako pořádkové policii ubude část trestních věcí, které bude šetřit kriminální policie. Bude tedy možné vidět více uniformovaných policistů v ulicích měst i v obcích.

Asi nejvíce se změny v zákonech dotknou občanů v okamžiku, kdy se ocitnou v roli například okradených, tedy poškozených. Jakou prevenci byste lidem poradil, aby se tak často nestávali terčem kapsářů, podvodníčků a drobných zlodějíčků, na které nyní ruka zákona asi bude o něco kratší.
Osobně si myslím, že radit lidem, co se má a nemá a jak si mají chránit svůj majetek, ztratilo svůj význam. O tomto problému se neustále hovoří, je řešen v médiích, jsou prováděny preventivní akce a přesto se opět najde někdo, kdo si svůj majetek řádně nezabezpečí a nechrání. Doufám, že více policistů v ulicích bude působit preventivně, protože už jen přítomnost policejní hlídky může odradit od páchání trestné činnosti. Toto se týká i dopravní služby, která musí být vidět a hlavně se zaměřit na řidiče, kteří před jízdou požívají alkoholické nápoje. Mohu konstatovat, že v této oblasti máme velmi dobré výsledky a určitě se budeme snažit tento nešvar co nejvíce eliminovat.

Jste vášnivý myslivec. Vzpomenete na nějaký zajímavý kriminální případ nebo příhodu z této oblasti, který se na Jindřichohradecku stal?
Vzpomínám na jeden případ z dávných let, kdy myslivec v oblasti Novobystřicka a Slavonicka pytlačil a tento případ byl policií vyšetřen a pachatel po zásluze potrestán. V poslední době nás trápí několik případů ulovení dravců, bohužel ani v jednom případě nedošlo ke zjištění střelce. Já sám, jako myslivec, tyto případy odsuzuji a dodržuji zákony. Někdy je těžké zaběhlé zvyky měnit, ale postupně díky prováděným kontrolám se toto odstraňuje. Tady hovořím o otázce požívání alkoholických nápojů v průběhu lovů.

Změny zákona se dotknou také pytláků, ke kterým nyní bude zákon benevolentnější a z pychu se stane, pokud nebude vysoká škoda, „pouze“ přestupek. Co tomu říkáte jako policista a myslivec v jedné osobě?
K této otázce uvádím, že sám osobně si myslím, že i když se z pytláctví stane pouze přestupek, nebudou se honitby hemžit pytláky. Myslivec, který se dopustí protiprávního jednání, si musí být vědom, že jako trest přijde o lovecký lístek, zbraně a nemine jej tučná pokuta. Pro pytlačícího myslivce je tento postih dostatečně velký. Kontrolní mechanismy v této oblasti jsou dle mého názoru dobře nastaveny, stačí je jen využívat. Problém bude u ostatních pytlačících osob, kdy škoda na majetku musí být vyšší než pět tisíc korun, aby se jednalo o trestný čin. Ale i zde jsou určité postupy, kdy hodnota zvěře se neřídí jen hodnotou masa.

Příště se v rámci seriálu Muži zákona seznámíte s jindřichohradeckým obvodním oddělením Policie ČR.