Autem, které řídil jeho známý Radek (32), s ním přijeli ještě Rudolf (28) a Michal (24). Když navštívený odmítl směn᠆ku podepsat, podle Okresního soudu v J. Hradci ho Rudolf začal bít. Přidal se Michal, natlačili oběť do auta a odváželi ji. Cestou Petr poškozenému vyhrožoval dalším bitím.

Petr popíral, že by akci organizoval, že by exkolegovi vyhrožoval, či že by známé žádal, aby mu v „přesvědčování" pomohli nějakým násilím. Rudolf se podle něho zapojil do dohadování proto, že ho dlužník atakoval a kamarád se ho snažil bránit.

Obžalovaný Rudolf v přípravném řízení řekl, že byl informován, co Petr chce, a byl srozuměn s tím, že pokud by poškozený směnku nechtěl podepsat, pomůže mu i fyzicky. Později výpověď změnil, jakoukoliv dohodu popřel a tvrdil, že na místě bránil spoluobžalovaného. Michal v přípravném řízení zmínil, že tam byl proto, aby zasáhl, pokud by někdo na Petra „sáhl", 
v zásadě prý ale nebylo plánováno, že by měl bít dlužník bit. „V nějakém afektu" mu dal dvě rány pěstí.

Po dohodě!
Podle soudu šlo o vzájemnou dohodu. Za zásadní měl svědectví poškozeného, který utrpěl oděrky a zhmožděniny. Není zjistitelné, jestli skutečně dlužil částku, o níž byl obviněný Petr zřejmě přesvědčen, že mu patří.

Otázkou je, do jaké míry byla záležitost připravena, nakolik byli spoluobžalovaní instruováni. „Asistenti" se také v podstatě doznali v prvních výpovědích. Dva svědkové, kteří byli na místě prakticky náhodně, děj popsali tak jako poškozený.

Soud tedy uznal tři aktéry vinnými vydíráním nejméně se dvěma osobami – i Petra, 
i když sám fyzicky poškozeného nenapadl. Ostatní od začátku věděli, čeho chce Petr dosáhnout, a věděli, že svým útokem přispívají k tomu, aby se napadený podrobil.

Petrovi soud uložil tři roky podmíněně na čtyři léta s dohledem, Rudolfovi a Michalovi po dvou letech na tři roky. Petr zřejmě záležitost vymyslel a do určité míry zorganizoval, byť podle soudu v minimální míře. Nelze vyloučit, že se mu záležitost vymkla z rukou, mínil soud a uzavřel, že závažnost spáchaného zločinu nelze přeceňovat. Nedošlo ke společnému útoku dvou osob, zranění poškozeného nebyla nikterak zásadní.

Soud přihlédl k tomu, že Petr byl v roce 2012 a loni odsouzen. Nového skutku se tedy dopustil ve zkušební době. Nic mu nepolehčuje. Státní zástupkyně mu navrhovala nepodmíněný trest, soud ale záležitost označil v tomto ohledu za hraniční a zdůraznil, že zřejmě nešlo o precizně naplánovaný čin. Soud prý také nemohl nepřihlédnout k tomu, že tento obviněný byl zřejmě dozajista přesvědčen, že je v právu. I jemu proto uložil jen podmínku.

Pana Radka, řidiče auta, kterým skupina na místo přijela, soud obžaloby zprostil. Není důkaz, že by jakkoliv fyzicky či slovně vystupoval proti poškozenému. Názor státní zástupkyně, že se měl pohybovat u vozidla poškozeného se dvěma svědky s úkolem snad zabránit případným dalším osobám, aby poškozenému pomohly, nemá podle soudu oporu v důkazech. Podobně není důkaz, že by věděl o účelu jízdy – byla to rutinní cesta stabilního řidiče pana Petra, který v tu dobu neměl řidičák, vykonával jeho pokyny. V jeho případě tedy nešlo o spolupachatelství ani účastenství na trestném činu.

Státní zástupkyně se odvolala. K roli pana Radka řekla, že byl přítomen jak dohodě spoluobžalovaných, tak jejich počínání na místě, kde hlídal. Sám napadenému také vyhrožoval, byť z jiného důvodu. Takové jednání nemůže být beztrestné, mínila žalobkyně. Podmínku Petrovi pak má za nepřiměřeně mírnou na to, že čin spáchal ve zkušební době.

Obhájce pana Petra argumentoval menší škodlivostí posuzovaného činu pro společnost, jak ji naznačil i soud prvního stupně. Okolnosti prý nasvědčují tomu, že spoluobžalovaní jednali z vlastní vůle, že vybočili z dohody. Obhajoba má prý důkazy o oprávněnosti vymáhané pohledávky pana Petra. Uložený trest není nepřiměřeně mírný, už trestní řízení působilo na jeho klienta výchovně. Obhájce řidiče Radka opakoval, že jeho mandant jezdil podle pokynů majitele auta a jeho „účast" vyplývá jen z funkce řidiče. Že plnil na místě i roli hlídače, je prý jen spekulací obžaloby.

Krajský soud poté rozsudek částečně zrušil. Petrovi uložil trest odnětí svobody na dva roky do věznice s dozorem a věc Radka vrátil prvnímu stupni k novému projednání.

Jak předseda senátu řekl, Petr se skutku dopustil ve zku᠆šební době odsouzení za úmyslnou trestnou činnost a je tedy zcela zřejmé, že se podmíněná sankce u něho míjí účinkem. Nic mu nepolehčuje, jednání popírá. Byl hlavním agresorem, iniciátorem akce, bez něho by k činu nedošlo. Kdyby byl fyzický útok spoluobžalovaných excesem z jiné dohody, Petr by akci zastavil, nepokračovala by natlačením poškozeného do auta a jeho převozem na další místo. Trest na samé spodní hranici není nepřiměřeně přísný.

U obžalovaného Radka důkazy podporují závěr, že když jeli na místo činu, už věděl, že půjde o vynucování dokladu 
k získání platby.  Kdyby to nevěděl, už v okamžiku první slovní a fyzické konfrontace by protestoval. On ale zůstal a působil svou přítomností jako jeden ze skupiny. I na navazujícím jednání, odvozu poškozeného na jiné místo a vyhrožování mu, se nemusel podílet, uzavřel soud. Případnou spoluvinu pana Radka musí proto okresní soud znovu zvážit. Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.