Svérázným způsobem vykročil do prvního dne v zaměstnání problémový osmnáctiletý mladík z Bánovců nad Bebravou. Na služebně městské policie byl nakonec předán matce, když nadýchal 1,68 promile. Před tím jej však zaujal restaurační stolek v hotelu Bílá Paní, pro který si došel do chodby hotelu a venku s ním dvakrát mrštil o zádlažbu. Tím zlikvidoval popelníky a talířky uložené na stolku, a ve svém dovádění pokračoval i před Dada Clubem v Kostelní ulici. Tam převrhl květinovou výzdobu ve dvousetlitrovém soudku. Nakonec se pustil i do zasahující hlídky a tak při jeho předvedení přišla na řadu i želízka. Vzhledem k tomu, že nedisponoval a vzhledem k jeho zvláštnímu přístupu k začlenění se do pracovního procesu dlouho nebude disponovat finančními prostředky, byla celá věc postoupena vyšší instanci s návrhem na náhradu škody.

Sparky nemá rád Zuzanu! O tom, že pes borderkolie paní z ulice Francouzských legií není žádný gentleman, se přesvědčila foxteriérka paní z Vídeňské ulice. Sparky ji totiž přejel jako parní válec, a holka tak skončila na veterinární ambulanci, kde její vyšetření stálo téměř tři tisíce korun. Majitelka Sparkyho tak krom nákladu za vyšetření dostala upomínku v podobě pokuty. To proto, aby si zapamatovala, že její nerudný společník patří na vodítko.

Nevšední návštěvou byl dvě hodiny po poledni poctěn nájemník v Nádražní ulici. V jeho bytu přivolaná hlídka kontaktovala na sedací soupravě vyčkávajícího jedenadevadesátiletého seniora, který se dožadoval schůzky s ředitelem České spořitelny. Tento pán neoblomně trval na jednání s ředitelem společnosti z důvodu převodu akcií a dalších financí týkajících se aktivit a nedal si vysvětlit, že se nachází v soukromé domácnosti, do které vešel poté, co mu nájemník po zazvonění u dveří otevřel. Hlídce se po chvilce podařilo pána přesvědčit k nasednutí do služebního vozu, ve kterém byl převezen do místa pobytu, kde byl předán do péče manželky.

Petr Čermák, MěPo