V sobotu 3. listopadu, krátce po druhé hodině ranní, se na služebnu strážníků dostavil šestatřicetiletý muž, kterému byl personálem odepřen vstup do bowlingu, čímž se tím cítil značně poškozen na svých právech a dožadoval se zajištění nápravy. Vyslechnutím muže a provedeným šetřením strážníci však zjistili, že muž byl při vycházení upozorněn na zákaz vynášení sklenic z budovy. Na informaci a výzvu k odložení sklenky v provozovně nereagoval a poté, co prošel vchodovými dveřmi, vyhodil sklenku od drinku do odpadkového koše. Vzhledem k tomu, že nebyla zálohovaná, se bude muž zodpovídat z přestupku proti majetku.

Ten samý den kolem třetí hodiny ranní spatřila hlídka strážníků dva muže, kteří přistoupili na náměstí Míru ke květináči, do kterého se oba svorně vymočili. Své jednání zdůvodnili s dovětkem, že neměli důvod močit na veřejné prostranství, když mohli pohnojit květiny. Strážníci ocenili jejich výkon uloženou pokutou.

V neděli 4. listopadu vyjížděli strážníci do Horního Žďáru, kde volně pobíhající argentinská doga zakousla dalšího psa. Strážníci zjistili, že k smutné události došlo ve chvíli, kdy se senior vracel z odpolední procházky. K incidentu došlo u dětského hřiště, kde je dostihl bílý pes (argentinská doga), jenž okamžitě zaútočil na jeho staršího psa (sheltii), kterého měl muž stále na vodítku, a zakousl se mu do hrdla. Senior ve snaze své zvíře zachránit chtěl útočníka zahnat vycházkovou hůlkou. Jakmile dogu udeřil, ta pustila ze stisku jeho psa a ohnala se po seniorovi. Vzápětí se však opět zakousla do hrdla psa, přičemž stisk a zacloumání se zabitým psem bylo tak silné, že došlo k přetržení vodítka. Poté doga i se zabitým psem v tlamě odběhla domů. Vzhledem k nebývalé agresi a přetrvávajícím problémům s volným pobíháním dogy po obci byl majitel důrazně vyzván k přijetí takových opatření, aby v budoucnosti vyloučil možnost dalších útěků. Zjištěný přestupek vyřešili strážnici uloženou pokutou.

V pondělí 5. listopadu vyjížděli strážníci do parčíku na nábřeží, kde se povaloval dvaašedesátiletý muž, kterého strážníci poučili o nepovolené konzumaci a vzbuzování veřejného pohoršení. Ve středu se pak muž dostavil na policejní služebnu k podání vysvětlení a vyřešení zjištěných přestupků.

MěPo J. Hradec