Podezřelý muž, podnikatel, coby zhotovitel uzavřel v srpnu roku 2018 smlouvu o dílo s podnikatelským subjektem. Ta se týkala základní výměny povrchu v tenisové hale. Podezřelý vystavil zálohovou fakturu na 380 tisíc korun, kterou objednatel v témže měsíci uhradil.

„Avšak již v té době si byl podezřelý zřejmě vědom skutečnosti, že výměnu povrchu nebude schopen uskutečnit, neboť jeho finanční situace mu neumožňovala sjednaný závazek zrealizovat,“ uvedla mluvčí policie Hana Millerová. Poškozený v září 2018 písemně odstoupil od smlouvy, zálohu ale zpátky nedostal.

O vině podezřelého rozhodne soud, který může stanovit výši trestu v podobě až pěti let ve vězení či finanční postih.