Josef K. (40) dostal od první instance jako zvlášť nebezpečný recidivista deset let do zvýšené ostrahy, Jiří H. (29) šest a půl roku, Bořivoj Z. (29) osm let, oba do ostrahy. S nimi byla odsouzena i 59letá PharmDr. Věra Š. Za účastenství ve formě pomoci jí soud uložil pět let nepodmíněně a peněžitý trest půl milionu korun. Na pět let jí zakázal manipulaci s farmaky.

Vařili v garáži?

H. a Z. podle soudu opakovaně vařili pervitin v garáži v Suchomelské z materiálu, který obstaral K. Ten také několikrát na výrobu dohlížel. Všichni drogu také dál distribuovali. Věra Š. podle obžaloby nejméně od března do půlky září 2008 prodávala opakovaně v lékárně na českobudějovickém sídlišti léčivo Nurofen Stopgrip obžalovaným či osobám, které si dotyční pro lék poslali. Objednával jej většinou po stovkách balení telefonem Josef K.

Podle soudu musela být minimálně srozuměna s tím, že léčiva v takovém množství budou použita na výrobu metamfetaminu.

Josef K. tvrdí, že drogy nevyráběl. Garáž prý poskytoval spoluobžalovanému Z., který si v ní dělal své věci. Nurofen nakupoval pro rakouského známého, který těmito léky zásoboval pumpy. On nikomu drogy neprodával. Odposlechy se prý týkají jeho tehdejších obchodů s elektronikou.
Skutky popřeli i ostatní.

Sledováni kamerou

Vinu obžalovaných ale podle soudu prokazují domovní prohlídky, při nichž byly nalezeny mj. stříkačky a věci potřebné k výrobě pervitinu.
Obrazově byla zachycena jejich činnost v garáži. Vyslechnuti byli odběratelé drogy od obžalovaných.
Podle odposlechů K. například 16. dubna objednal ve zmíněné lékárně 300 balení Nurofenu, 25. dubna 100 balení, 28. dubna 200 balení atd. Vždy hovořil s Věrou Š. Podle soudu „konspirativní“ vydávání léku v lékárně zachytil obrazový záznam. Obviněná Š. na pokladně rozepisovala objednané a vydané množství na drobnější prodeje. I to dle soudu svědčí o její vědomosti o účelu nákupů.

Podle policie bylo za osm měsíců do zmíněné lékárny dodáno 15 597 balení Nurofenu. Podle České lékárnické komory srovnatelné lékárny expedují asi deset balení týdně. V lékárně obviněné to bylo deset balení na hodinu. Soud „k tíži“ Věry Š. ovšem započítal jen balení prokazatelně objednaná K.

Okresní soud konstatoval, že K. byl za výrobu a držení drogy odsouzen už dvakrát celkem na osm let. Z výkonu obou trestů byl podmíněně propuštěn v Chomutově v květnu 2007. Krátce nato trestnou činnost opakoval. H. má trestů pět, Z. deset. U netrestané Věry Š. soud shledal zvlášť zavrženíhodnou pohnutku – finanční motiv u ní převážil nad zájem o lidské životy.

Obžalovaní se odvolali.

Nedokázáno?

Zmíněné „dohlížení“ K. na výrobu podle obhájců pořízené záznamy neprokazují. Není důkaz, že by dalším předával materiál na vaření. Nebylo prý vyvráceno, že K. Nurofen kupoval pro Rakušana.
Svědkové neměli být vyslýcháni jako utajení, nevysvětlili prý, čeho konkrétně se obávají. Takové důkazy podle advokátů porušovaly právo obviněných na obhajobu. Nebylo zjištěno množství, které obvinění měli vyrobit a distribuovat. Ze záběrů kamery prý ostatně ani není patrno, zda vůbec vaří pervitin.

Podle JUDr. Miroslava Kříženeckého, obhájce dr. Š., je videodůkaz z lékárny nezákonný. Kameru prý policisté instalovali úskokem, podvodně – řekli dr. Š., že bude chránit objekt před vloupáním. Závěr, že musela vědět o účelu prodaného léku, je dle obhájce jen spekulací. Nebylo vyvráceno, že K. jej objednával pro rakouského partnera. Toho se orgány trestního řízení ani nepokusily vyhledat a vyslechnout.

Dr. Kříženecký vypočítal, že při běžném rabatu měla jeho klientka z obchodů s K. zisk 35 650 korun. „Kde je pak její tvrzený zištný motiv?“ tázal se obhájce s poukazem na uložený peněžitý trest.

Josef K. v úterý popisoval, jak ho s oním Rakušanem seznámila jeho známá. Dohodli se, že mu bude za provizi 50 eur za 100 balení kupovat v Čechách lék proti chřipce k distribuci u pump v Rakousku, kde je dvakrát dražší než v ČR. Domluvil odběr s Věrou Š., jíž žádnou provizi neplatil, a veškeré zboží Rakušanovi předal. Jeho přesnou adresu v Linci nezná.

Soud odročil k dalšímu zkoumání obsáhlého spisu.