Škoda na fasádě Mateřské školy v Třeboni dosáhla částky 39 tisíc korun.

„Jednalo se o dva nezletilé. Vzhledem k věku pachatelů byl případ činu jinak trestného odložen,“ uvedla jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová.
Samozřejmě, že jinou otázkou je škoda, která třeba na již zmíněné fasádě dosáhla 39 tisíc korun. Je mylné se domnívat, že i když jsou pachatelé do 15 let věku nepostižitelní, že na bedrech jejich rodičů neleží náhrada škody.

Případy nezletilých pachatelů u nás řeší zákon o soudnictví ve věcech mládeže. „Děti do 15 let věku nejsou trestně odpovědné, ale ukládá se jim opatření výchovného charakteru, a to od dohledu probačních úředníků až po povinnost společensky prospěšné činnosti. V krajním případě může být nařízena i ochranná výchova,“ vysvětluje vedoucí jindřichohradeckého střediska Probační a mediační služby Alena Böhmová.

Pokud se jedná o čin jinak trestný, což je klasifikace právě u pachatelů do 15 let, tak ho policie sice odloží, ale soud se s ním dále zabývá. Rozhoduje však v občanskoprávním řízení a ne v trestním. Co se týče náhrady škody, podle Böhmové rodiče většinou mají tendenci škodu hradit a napravit tak důsledky chování nezletilého potomka, za kterého obecně odpovídají. K tomu pak může i přihlédnout soud.

Pokud se však poškozený musí domáhat náhrady škody soudně, jde to cestou občansko–právní. A zde je pak na rodičích, zda prokáží, že výchovu svého potomka nezanedbali.

V souvislosti s trestnou činnosti mládeže se stále hovoří o snížení trestní hranice z 15 na 14 let. S tím, ale Böhmová nesouhlasí: „Děti jsou skutečně nezralé.“