Soudnímu senátu se tak podařilo rozplést doslova hromadu lží, kterým uvěřila i řada lidí z okolí zainteresovaných osob. Za vše může bývalá žena, která má podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie zúžené a kreativní vnímání světa jen na věci ku jejímu prospěchu, trpí paranoidními a agresivními rysy.

Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.
KOMENTÁŘ: Za smyšlené obvinění z pedofilie by měl následovat trest. Pro výstrahu

Dítě se v průběhu rozvodového řízení rozhodla izolovat od otce, jeho rodičů i vrstevníků. „V rámci porozvodových bojů o svěření do péče začala matka s nezletilým navštěvovat psycholožku, která zjistila, že nezletilý má k otci pozitivní vztah. Vedla rodiče ke společnému trávení času na hřišti bez hádek a vzájemných výpadů. Už v té době matka referovala, že chlapec měl po návratu od otce záchvat, bil a kousal ji, když se v noci probudil,“ zmínila začátek konstruktivní činnosti.

Chlapce naváděla už dříve

Znalkyně dětská psycholožka uvedla v listopadu 2019, že dítě má implementované postoje od matky, jejíž smysl ale ve svém věku (tehdy čtyři roky) nemůže chápat. „Tedy už tehdy identifikovala navádění dítěte matkou proti otci, následně proti lékařce poštvala zdravotní pojišťovnu,“ upozornila. Ani další znalci podle soudu nenašli žádné projevy zneužívání, spíše u chlapce konstatovali syndrom zavrženého rodiče.

Žena středních let z Krumlova údajně neunesla rozpad svého druhého manželství a trápilo ji, že syn nezaujal stejně negativní postoj k otci. „Dlouhodobě si připravovala půdu k tomuto řízení, opakovaně dítě vyslýchala jako policie či inkvizice. I její rodiče měli odpovědi naučené a podporovali její výpověď,“ dodala Soňa Biskupová Fišerová, která muže ospravedlnila. Rozsudek rovnou nabyl právní moci. Všechny procesní strany se totiž přímo v soudní síni vzdaly práva na odvolání.

Podle soudkyně nebylo prokázáno, že se skutek stal a stíhání je tak nesmyslné. „Málokdy se stane, že se v jednací síni shodnou zmocněnec nezletilého, státní zastupitelství a obhajoba,“ uvedla dále.

Normální muž s heterosexuálními sklony

Obžalovaný byl vyšetřen psychologicky, psychiatricky i sexuologicky. Zjištěné hodnoty podle soudkyně neodpovídají  obžalobě. „Nikdy se toho, z čeho je viněn, nedopustil. Nemá deviantní sklony, nepřitahují ho děti a už vůbec ne stejného pohlaví. Preferuje ženy přiměřené svému věku,“ dodala Biskupová Fišerová.

Za objektivní důkazy označila nejen znalecké posudky, audiovizuální záznamy či rozcházející se výpovědi svědků. „U chlapce šlo ze strany matky o naučené postoje. Nikdo se ho na obvinění nemusel ptát. Referoval automaticky ve školce, na policii i při znaleckém vyšetření,“ dodala soudkyně.

Krajský soud zprostil obžaloby muže obviněného ze znásilnění dívky z Krumlovska.
Krajský soud zprostil obžaloby muže obviněného ze znásilnění dívky z Krumlovska

Zproštění obžaloby skutečně žádaly všechny procesní strany. Obhájce tatínka dítěte Daniel Prouza ve své barvité závěrečné řeči popsal řadu skutečností plynoucích z celého procesu. Matku chlapce označil za krvavý a zakalený diamant svého klienta. „Za vše může smyšlený příběh oznamovatelky, když se bortila její konstrukce, chtěla to shodit na bývalou kamarádku. Posléze usoudila, že ani to není správná cesta,“ naznačoval.

Není všemu konec

Z nezletilého udělala podle Prouzy lháře hned v několika případech. Dopady na rodinu ze strany otce i chlapce budou dle jeho slov dlouhodobé, ne-li celoživotní. „Kdo to nezažil, tomu neuvěří. Touhle věcí to nekončí. Ale můj klient teď už bude jen v pozici poškozeného,“ pronášel před soudním senátem s tím, že očekává další dohru.

Ze strany matky prý nešlo o fenomenální znalost práva, ale o dlouhodobé šikanózní jednání. Celou trestní věc označil trefně za příměr české povahy. „Šlo o maskování za rouškou spravedlnosti za využití všech zbraní zla a zlomyslu. Není k dispozici jediný důkaz, který by svědčil v neprospěch mého klienta. Bylo to lacině připraveno. Teď teprve propuknou nebezpečné rysy její osobnosti, její neúspěch v této věci torpéduje,“ dodával advokát Prouza.

Dopravní značení pro parkování na budějovickém náměstí se obnovovalo už ve středu 22. února dopoledne. Od konce února nařídil soud zrušení loňských úprav v dopravě.
Doprava v centru Budějovic se vrátí o půl roku zpět. Pokuty se vracet nebudou

Žena nikdy nepřiznala nic, co by nesvědčilo v její prospěch. „Lidsky bojuje s nějakou nespravedlností, ale boj jí nevychází. Chtěla úhořovitě proplout mezi kameny bez poskvrnky. Problémy řeší občasným nadužíváním alkoholu. Je morální a duševní mrzák, nebo nemocný člověk? Avšak nepoztrácela svou rozhodovací schopnost,“ polemizoval. Také upozornil, že již od dubna loňského roku existuje negativní posudek týkající se vlivu matky na chlapce.

Účelové a věcné jednání

Z jeho závěrečné řeči vyplynulo, že matka měla dítě doslova trénovat a vsugerovávat mu negativní myšlenky z hlediska rodinných členů ze strany otce. „Chtěla vybruslit i ze svého alkoholového opojení. Je až šokující, co je člověk schopen udělat. Míra jejího ovlivňování nabrala na kadenci a síle. Nezletilý byl doslova disociován a izolován. Z její strany to bylo účelové, cílené a věcné. Bez charakteru a zájmu o dítě. Osud obžalovaného a jeho rodiny jí nezajímal, jakoby ani neexistovali,“ shrnul dále Daniel Prouza.

Ze strany oznamovatelky šlo o dlouhodobý, intenzivní komunikační proces, z hlediska důkazů jí nepomohly ani písemné poznámky, smyšlené záznamy v diáři či zvukové nahrávky. „Matka svého syna trénovala a podprahově týrala za použití svého vzdělání a praxe. Opakovaně vše používala k útokům vůči mému klientovi. Platí zde však, když chceš lhát, musíš mít dobrou paměť,“ dodal.

Produkt fantazie

O zproštění obžaloby žádal i zmocněnec nezletilého Filip Kábrt a státní zástupkyně Dagmar Šimáková, kteří se shodli se soudním senátem i obhájcem v tom, že ke skutku nedošlo. „Chlapcova výpověď byla produktem fantazie. Kvůli tomu, co vyšlo najevo, by měl být obžalovaný zproštěn obvinění i dle názoru matky,“ popsal Kábrt s tím, že i znalkyně při výpovědi u soudu sdělily, že chlapec byl pravděpodobně k výpovědi navedený.

Upozornil také na to, že výslech chlapce byl proveden až se čtvrtletním odkladem a v nevhodnou dobu. „Matka měla předem obavy, že taková výpověď bude nepoužitelná. Okresní policejní orgány a státní zastupitelství v Krumlově k prověřování přistupovaly liknavě. Hrozila kontaminace paměťové stopy, děti rychle zapomínají. Matku braly jako věčnou stěžovatelku a zpoždění výslechu chlapce nelze ospravedlnit. U dítěte, kde je podezření na pohlavní zneužívání, udělat výslech po třech měsících, je naprostá kuriozita. Navíc orgány zvolily nevhodný čas. Dítě vyslýchaly ve čtyři odpoledne, kdy bylo unavené,“ dodal zmocněnec.

Na dítě vyvolávala nátlak

Otec podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové mohl s přirozením chlapce manipulovat při jeho potřebách (močení) či natírání řitního otvoru mastí při kožních problémech. „Matka si to v rámci svého negativního vztahu k otci vysvětlila špatně. Usuzovala pouze z chování chlapce, kdy si například sahal na zadeček,“ míní. I podle ní nezjistili odborníci žádné znaky pohlavního zneužívání. „Podle znalců ze strany matky mohlo jít o úzkostlivé jednání a pomstychtivost. Nesdělovala vědomě nepravdivé informace, svým tvrzením věřila. Pokud průběh událostí nebyl v souladu s jejím přesvědčením, snažila se o překroucení skutečností, až manipulativní jednání,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Její „boj za spravedlnost“ začal u specialistů. Byla frustrovaná po tom, kdy muž odešel před čtyřmi lety z domácnosti. Následovalo rozvodové řízení. Vše provázely nepříjemné okolnosti. „Šlo o jasně konfliktní vztah. Převládal u ní pocit nespravedlnosti a ublížení, její podání na různé úřady jsou plné nespokojenosti a zášti. Chování matky k dítěti má být láskyplné, ale ona na druhou stranu škodila. Dítě bylo vystaveno matčině nátlaku, sama ho nahrávala a nechala přehrát téměř hodinový záznam, kde se ho patnáctkrát ptala na okolnosti zneužívání. To ve mně vyvolalo skutečně negativní dojem,“ shrnula svůj postoj k ženě.

Na budějovickém magistrátu byla konference ke dni obětí trestných činů. V poledne pak policisté rozblikali majáky vozu na náměstí a vzdali hold minutou ticha.
Přibylo násilí a zneužívání. Majáky pro oběti blikaly na budějovickém náměstí

I podle Šimákové byla výpověď chlapce ovlivněná. „Nešlo o reálnou zkušenost, slyšel, co se povídá. Nesděloval informace dětskou mluvou, většinu hodnocení měl z ovzduší matky a jejích rodičů. Táta je špatný a zlobivý. Něco si vzpomněl, něco zapomněl, zbytek se dozví od maminky. Jak to sám povídal, tak se přesvědčil, že se to stalo. Znalkyně to ale vyvrátily, že jeho výpověď nekoresponduje se skutečným prožitkem,“ uzavřela státní zástupkyně.