Při její léčbě nerozpoznal na podzim 2004 onemocnění ledvin a ještě den před jejím úmrtím ji v akutním stavu léčil na virózu. Paní zemřela na otravu krve při hnisavém zánětu ledviny.

Podle znalce urologa onemocnění nebylo správně diagnostikováno a léčba tedy byla chybná.  Znalec z odvětví všeobecného lékařství přibraný obhajobou naopak mínil,  že kolega postupoval lege artis –  k blokaci moči s rozvojem infekce až k septickému šoku mohlo dojít až po sestupu kamene při  jízdě poškozené na kole.

Obviněný tvrdil, že si paní během chřipky nestěžovala na bolesti břicha ani dopoledne před její smrtí, kdy ji na výzvu rodiny vyšetřil doma.

Okresní soud v J. Hradci ho v roce 2006 zprostil obžaloby, dramatický vývoj onemocnění prý nemohl předpokládat. Krajský soud vyslechl zmíněného urologa, podle něhož obviněný měl po zjištění vysoké teploty rozhodně pátrat po příčinách, případně pacientku odeslat na specializované pracoviště. Poté věc vrátil prvnímu stupni.

Ten v březnu 2007 uznal lékaře vinným ublížením na zdraví při porušení důležité povinnosti a uložil mu 14 měsíců podmíněně.

Krajský soud znovu předvolal urologa a ten připustil, že obžalovaný  při běžném vyšetření v podstatě nemohl vyhodnotit, „co se v břiše děje". Zimnice, horečka a úbytek váhy mu však měly být signálem rozvoje nějaké komplikace, a pokud nepřivolal sanitku, ponechal si  odpovědnost.

Krajský soud poté v září 2007 rozsudek zrušil a obviněného obžaloby zprostil s tím, že skutek není trestným činem.

Nepostupoval zcela správné, při alarmujících zjištěních zhoršování stavu pacientky měl iniciovat další odborná vyšetření, řekl předseda senátu. Soud však má pochybnosti, zda  smrt pacientky byla s touto nevědomou nedbalostí  ošetřujícího  lékaře v přímé souvislosti.

„Nesoudíme chirurga, který zavinil septický stav například špatnou sterilizací operační rány, ale lékaře, který se dostal už k rozběhnutému chorobnému ději," řekl předseda senátu. „V jeho začátku signály potřeby odborných vyšetření neměla není vyloučeno, že k rozvinutí smrticího zánětu došlo až kritické noci."
Při těchto pochybnostech    o příčinné  souvislosti   úmrtí s nedbalostí obviněného lékaře se soud přiklonil v jeho prospěch.