Suchdolští policisté ho odhalili a nutno podotknout, že ve své činnosti nebyl žádným nováčkem. Poprvé si muž v cizí kuchyni pochutnával na svých přinesených potravinách. Pak z mrazáku odnesl špekáčky a odjel na kole, které našel ve stodole. Jeho cesta však nebyla jednoduchá.

Podle policie  odjel do Hůrek u Nové Bystřice, kde kolo kvůli defektu na pneumatice ponechal u dosud blíže neustanovené ženy. Poté se pěšky vrátil do Chlumu u Třeboně. Přitom cestou zkonzumoval odcizené špekáčky. Za nedlouho  se do chalupy ve Staňkově vydal znovu. Z lednice v kuchyni ukradl jídlo a nepohrdl ani vínem. Škoda je přes pět tisíc.