"Pozitivní záchyty ve školách nejsou nějak dramatické, jsou očekávané a potvrzují trend infekce v populaci. Pokud zhodnotíme všechna tři kola testování, tak záchyty v čase nerostou, naopak v některých krajích klesají. Vyšší zátěž byla odhalena na středních školách, popřípadě vyšších odborných školách, nižší na školách základních," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přesnější čísla následně dodal šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "Všechna tři kola ukázala relativně nízkou, nebo očekávatelnou, pozitivitu. Na základních školách to bylo dvanáct případů na sto tisíc jedinců, na středních a vyšších odborných školách pak zaokrouhleně 21 případů na sto tisíc jedinců," doplnil. 

Podle Vojtěcha tak platí, že plošné testování ve školách nyní pokračovat nebude. „Důležité je, že jsme zmapovali situaci a odchytili pozitivní případy, které nyní trasujeme. S plošným testováním už dál nepočítáme," uvedl. "Pokud by ale situace v některém kraji eskalovala a hygiena by to vyhodnotila, může k tomu dojít v rámci regionu," nastínil šéf českého zdravotnictví.

Během podzimu by se pak mohla uskutečnit dvě kola plošného testování. "Ale to bychom ještě konzultovali," uzavřel. 

Uzavření základní školy v Praze 

Dušek se následně vyjádřil i k stávající epidemiologické situaci v Česku. "Ačkoli epidemie nepochybně zesílila, tak ne do nějakých dramatických číslech. Stále jsme v bezpečné hranici 25 nových případů na sto tisíc případů na sto tisíc obyvatel za týden," nechal se slyšet. 

Podle Duška tvořili mladí lidí v období od 1. do 14. září 34,6 procenta všech pozitivních záchytů v Česku. Školní testování pak 10,2 procenta. Na školách bylo plošným testováním odhaleno 438 případů covidu, z toho 290 na základních školách a 148 na školách středních. 

Plošné povinné testování žáků se v aktuálním školním roce uskutečnilo třikrát, a to 1., 6. a 9. září. Koronavirus v současnosti komplikuje výuku na několika školách. Už v úterý se z důvodu vysokého výskytu koronaviru zavřela Základní škola Chmelnice. V opavské Základní škole Edvarda Beneše je v domácí izolaci hned třetina ze čtyřiadvaceti tříd.