Předchozí
1 z 6
Další

Podzemí mohlo sloužit k úniku před nepřítelem, říká Jaroslava Sedláková

Na městském úřadě ve Strmilově pracuje Jaroslava Sedláková, která se podílí i na turistickém a kulturním rozvoji města. Společně s ostatními nadšenci se zapojila do obnovy místního podzemí, které je opředené řadou pověstí.

Lidé odvedle - JH - Jaroslava Sedláková 0Zdroj: Deník/ Jana Formánková

Traduje se, že pod Strmilovem vedou tajné podzemní chodby. Někdo tomu věří, jiný zase ne. Nám se podařilo zpřístupnit alespoň malou část dochovaného podzemí v podobě asi 20 metrů dlouhé chodby. Místní senioři vzpomínají, jak do ní zamlada chodili popíjet víno. Pak byla na dlouhý čas zatarasená a teprve před třemi roky jsme ji obnovili. Pověsti, které se pojí ke strmilovskému podzemí, nám pomáhali oživit zdejší občané. Třeba děti dostaly za úkol, zjistit doma od svých rodičů a prarodičů, co si pamatují.

Jaroslava Sedláková se zapojila do obnovy strmilovského podzemí.Zdroj: Deník/ Jana Formánková

Do podzemí se vstupuje z náměstí. Vchod se nachází ve vysokém postavci kamenné sochy Nejsvětější Trojice. Socha je velice zvláštní, protože Bůh otec má na zádech vytesanou ještě Pannu Marii. Říká se, že tato chodba kdysi vedla do kostela Svatého Jiljí vedle ní a k dalším domům na náměstí. Znalci však tvrdí, že je to jen starý sklep. Podle dochovaných plánů města skutečně stával nad touto částí podzemí dům, který sloužil jako hostinec.

Lidé odvedle - JH - Jaroslava Sedláková 2Zdroj: Deník/ Jana Formánková

Před patnácti lety tu byly na průzkumu speleologové, kteří se pokoušeli ověřit, zda chodba za kamennou přepážkou pokračuje dál pod kostel, ale bohužel na nic nenarazili. Jediné známé propojení ústí z této chodby na povrch v podobě průduchu. Právě v něm je pěkně vidět, že se sklepení nachází asi ve čtyřmetrové hloubce. Dříve zde bývalo hodně vlhko a na zemi se držela voda. Když jsme vstupní dveře nahradili mříží, tak vzduch proudící mezi vchodem a průduchem celý sklep postupně vysušil.

Lidé odvedle - JH - Jaroslava Sedláková 3Zdroj: Deník/ Jana Formánková

Autorem kovaných prvků, kterými jsme naše podzemí ozdobili, je strmilovský rodák Petr Soukup. Jeho had jako strážce vstupu hlídá, aby odtud neutekli čerti. Instalovali jsme zde totiž i několik soch služebníků pekla, kteří tu prý řádili. Ty zase vytvořil místní řezbář Jan Štěbeták. Mezi lidmi se také šeptá, že strmilovské chodby vedly ještě k dalšímu místu zvanému Zimmervaldy nedaleko románského kostela Svatého Ondřeje, který najdeme asi kilometr od současného vstupu do podzemí. Chodby prý sloužily k úniku z města před nepřáteli.

Lidé odvedle - JH - Jaroslava Sedláková 4Zdroj: Deník/ Jana Formánková

Kromě tajemných chodeb máme ve Strmilově ještě další zajímavost. Jeden z místních domů zdobí kamenná hlava. Podle pověsti zde bývala brána, kde se vybíralo mýto. Jednou k ní přišel chudý nádeník a chtěl vstoupit do města, ale výběrčí požadoval moc peněz. Nádeníkovi nezbývalo, než se zase otočit a odejít, tak na chamtivého výběrčího alespoň zavolal: „Zkameňte tu!“. A od té doby máme na domě u bývalé brány kamennou tvář.

Lidé odvedle - JH - Jaroslava Sedláková 5Zdroj: Deník/ Jana Formánková