První připomínkou významného výročí historie Červeného kříže i československého a českého státu byl reprezentační ples ČČK, který se konal 8. února v Praze na Žofíně. Dne 7. května pak tamtéž přijde na řadu slavnostní shromáždění ke 100. výročí ČČK a také představení publikace Století s červeným křížem. Chybět nebude ani speciální pamětní stříbrná mince vydaná Českou národní bankou. Výročí si samozřejmě připomínají i desítky regionálních spolků ČČK.

Jak můžete pomoci vy?
Český červený kříž zřídil Fond humanity ČČK a v jeho prospěch koná veřejnou sbírku. Na činnosti můžete přispět bankovním převodem, on-line platebními systémy nebo třeba dárcovskou SMS.
Sbírkový účet Fondu humanity ČČK má číslo: 333999/2700. V některých konkrétních případech je možné účel příspěvku odlišit i variabilním symbolem:
- tsunami v indonésii: v. s. 1801
- Dětská léčebna Bukovany: v. s. 1603
- válka v sýrii: v. s. 1501
- válka na ukrajině: v. s. 1502

Červený kříž má 20 tisíc členů

Psalo se datum 3. února 1919. Právě v tento den vyslovil prezident republiky Tomáš Garrique Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a do funkce předsedkyně jmenoval svoji dceru Alici Masarykovou.

Darování krve. Ilustrační foto
Dárců krve je stále málo. Nepomáhají slevy do zoo ani jízdné zdarma

Ačkoli Červený kříž působil na našem území už od roku 1838, teprve vznik republiky a suverénního státu umožnil také existenci ČSČK jako samostatné národní společnosti. Ta byla zároveň chápána jako jeden z atributů československé státnosti a těšila se proto široké podpoře československé veřejnosti.

Co všechno patří k hlavním činnostem Českého červeného kříže?

 • první pomoc: jednak jako osvětová a školicí činnost, jednak jako poskytování první pomoci na akcích
 • psychosociální pomoc
 • dárcovství krve: koordinace oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • humanitární jednotky: speciálně vycvičené a vybavené jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí
 • sociální činnost
 • humanitární právo: šíření znalostí o Ženevských konvencích
 • pátrací služba: pátrání po pohřešovaných osobách ve válečných oblastech a při mimořádných událostech
 • ediční činnost: publikační a ediční činnost, převážně s tematikou první pomoci
 • humanitární pomoc: pomoc při katastrofách a mimořádných událostech, stejně jako pomoc v sociálních oblastech
 • rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti a pro seniory
 • chráněná bydlení

Dne 1. prosince 1920 byl ČSČK uznán také Mezinárodním výborem v Ženevě a 11. ledna 1920 byl přijat do Ligy společností ČK. Alice Masaryková pak 23. ledna 1921 založila také dorost ČSČK, z něhož o necelých sedmdesát let později vzniklo nástupnické hnutí mládeže ČSČK.

V současné době má Český červený kříž asi 20 tisíc členů a dobrovolníků: dělí se do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech, ty se pak dále rozdělují do místních skupin.

Indonéský ostrov Sulawesi zasáhlo zemětřesení a tsunami
Pomoc Indonésii. Česko poskytne zemi 10 milionů korun

Vyzkoušejte si, co víte o první pomoci

K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí:
a) stisknutí tepny přímo v ráně
b) tlakový obvaz
c) stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

Oživování dospělého (s výjimkou případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:
a) třiceti stlačeními hrudníku
b) prudkým úderem na konec hrudní kosti
c) nalezením místa stlačování hrudníku

Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme:
a) na záda
b) do polosedu
c) v sedě

Ránu, která masivně krvácí:
a) ošetříme tlakovým obvazem
b) ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme
c) vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně kryjeme

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a

Ilustrační foto
Červený kříž bude dostávat pravidelné příspěvky od ministerstva