Předchozí
1 z 5
Další

Zdroj: Deník / Redakce

Lidé ve svém regionu nejlépe vědí, co toto území k rozvoji potřebuje, a mohou vytvořit místní akční skupinu, která má tyto potřeby naplňovat. Podle Tomáše Nováka je to dodnes nepřekonaný systém, který ale nikdy nemohl, vzhledem k různým omezením, naplno svůj potenciál naplnit.

 1Zdroj: Deník / Redakce

V roce 2015 jsem uspěl ve výběrovém řízení a stal se ředitelem MAS Třeboňsko. Bylo to v přelomové době startu nového programového období. Rozhodně nešlo o jednoduchou dobu. Dřívější zkušenější kolegové bohužel už po mém boku nemohli být, a tak kancelář místní akční skupiny v podstatě začínala od nuly. Pro mě jako ředitele to mimo jiné znamenalo, že jsem musel za milionové provozní úvěry ručit celým svým majetkem. Byl to více než rok bezesných nocí, úmorné práce, kterou málokdo dokáže ocenit a pro region zůstane víceméně skryta… Ale naštěstí jsem nebyl na vše sám. Je velmi dobře, že tyto společnosti staví na početných správních a dozorčích radách - regionálních osobnostech, které se snaží pomoci. Nehledají profit, naopak pracují bez vidiny jakékoliv odměny. To je další specifikum místních akčních skupin, které mi tolik imponuje.

V roce 2016 jsem byl zvolen předsedou Krajského sdružení místních akčních skupin na jihu Čech a stal se tak zároveň členem výboru Národní sítě MAS ČR. V současné době už plyne mé třetí volební období. Být předsedou znamená především reprezentovat naše MAS na krajské, národní i mezinárodní úrovni. To s sebou nese stovky jednání ročně, účast na zasedáních, bilancování činnosti, vyjednávání podpory, rozvíjení spolupráce, sdílení zkušeností s kolegy atd. Málokdo z řad veřejnosti přitom ví, že místní akční skupiny jen v letech 2015 až 2023 přinesou do jižních Čech cca 1,5 miliardy korun (a další prostředky pomohou získat svým partnerům, školám atd.). To, že mezi lidmi místní akční skupiny zatím nemají „zvuk“ a nejsou dostatečně známy, beru jako mou dosavadní prohru a zároveň nejdůležitější výzvu do příštích let.

2Zdroj: Deník / Redakce

MAS Třeboňsko od založení v roce 2004 do svého regionu přinesla nejen přibližně 170 milionů korun přímé podpory, ale i další desítky milionů korun podporou obcí či škol v čerpání jiných dotačních prostředků. Přitom nemáme žádné členské příspěvky a pro region tak nepředstavujeme nejmenší finanční zátěž. Za dobu existence jsme podpořili více než 150 projektů. Hezkým příkladem je učebna robotiky pro 1. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí. MAS Třeboňsko tento projekt podpořila dotací ve výši 1 900 000 korun. Z dřívějších prostor zázemí školy se vytvořila zcela nová učebna, vybavená moderní technikou. Využívat ji mají zájem i okolní školy, včetně středních.

Lidé odvedle JH 6Zdroj: Deník

V současné nelehké době MAS reagovaly na aktuální dění a snaží se nad rámec své standardní činnosti pomoci svým regionům. MAS Třeboňsko například nabídla pomoc seniorům s internetovým prostředím, aby se mohli přihlásit o pomoc v nelehké životní situaci, pro celý region jsme se snažili uceleně podat informace k existující podpoře státu. V rámci spolupráce se školami jsme například zapůjčili zařízení pro on-line výuku. Byť jde o ojedinělou aktivitu pro jednu školu, je důležité, že školy o nás vědí a mohou se na nás kdykoliv obrátit. V současné době byl spuštěn celorepublikový web Národní sítě MAS ČR, který nabízí našim podnikatelům bezplatnou možnost prezentace své činnosti, prodeje voucherů atd. Jedná se opravdu o celorepublikový projekt, zatím jedinečný a velmi si od něho slibujeme. Lidé, kteří budou např. k nám na jih Čech chtít zavítat na dovolenou, zde získají přehled o aktuálních službách, výrobcích různých regionálních produktů, nabídku ubytování atd. Budou je moci kontaktovat, zakoupit služby dopředu. Jde o první krok v podpoře místních ekonomik tak, abychom byli co nejvíce soběstační. V případě Třeboňska je to obzvláště důležité. Tady na jihu Čech v této oblasti spolupracujeme i s Jihočeskou hospodářskou komorou či Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Lidé odvedle JH 5Zdroj: Deník

Ve spolupráci s Jihočeským krajem, národními i zahraničními partnery, se místní akční skupiny pustily také do boje proti změnám klimatu, řešení problematiky sucha atd. A to už před třemi lety, kdy ještě o tomto katastrofálním problému nikdo příliš veřejně nemluvil.

Jsem rád, že v našich regionech stále žijí lidé, kteří chtějí pro venkov něco vykonat a nečekají od toho jen svůj osobní ekonomický profit. Jsou to stovky lidí – starostů, podnikatelů, zemědělců, vědců, pedagogů, sociálních pracovníků, ale i jednotlivců z řad veřejnosti. Bohužel, jak již bývá zvykem v naší zemi, tito lidé nejsou příliš veřejnosti známi. Média většinou informují o negativech a nejvíce slyšet jsou lidé, kteří vše negativně a nevybíravě komentují, zatímco sami nedělají nic prospěšného.

Byl bych velmi rád, kdyby se k nám připojili další lidé, kterým není lhostejné, kde a jak žijeme. Místní akční skupiny jsou otevřená společenství, která podporují regiony nejen finančně a svou aktivitou se snaží udělat náš venkov krásnějším místem pro život.