Sauropodi byli těmi největšími zvířaty, jaká kdy žila na Zemi. Tito dinosauři, k nimž se řadil i legendární Brontosaurus nebo prvním dílem Spielbergova Jurského parku zpopularizovaný Brachiosaurus, potřebovali k přesunu a k opoře svých masivních těl bezpochyby čtyři silné a mohutné nohy. Nebo se to tak alespoň donedávna jevilo.

Šlapali při plavání zadními vodu?

Už před několika desítkami let se však objevila ojedinělá vědecká hypotéza, podle níž se mohli alespoň ve vodě pohybovat jen po předních. Poprvé ji formuloval paleontolog Roland T. Bird na základě neobvyklých dinosauřích stop, které identifikoval v texaské oblasti Bandera. To, co bylo na těchto stopách zvláštní, bylo to, že se dochovaly jen otisky předních nohou - otisk zadních chyběl.

"Tyto stopy byly nepochybně zanechány sauropodem, ale interpretuji je tak, že je nějaký jedinec tohoto druhu vytvořil při plavání," napsal v dopisu z roku 1940 Roland T. Bird. "Všechny jsou typickými otisky předních končetin, jakoby se zvíře zadními sotva dotýkalo dna."

Sauropod se podle této hypotézy mohl pohybovat ve vodě podobně jako děti, když si na mělčině zkoušejí "chůzi po rukou" - předníma nohama se dotýkal dna, zatímco zbytek těla nechával splývat a zadníma komíhal ve vodě.

Moderní paleontologie se však od tohoto Birdova výkladu opět odvrátila, protože došla k závěru, že sauropodi byli především suchozemskými živočichy, nikoli vodními, jak se vědci domnívali původně.

Alternativní pohled vysvětlující otisky pouze předních nohou vychází z myšlenky, že právě tyto končetiny nesly převažující část hmotnosti dinosaura, takže se víc a hlouběji bořily do půdy, než zadní.

Ačkoli právě tento výklad nyní ve vědeckém světě převažuje, hypotéza, že alespoň v mělké vodě říčních ramen se dinosauři pohybovali jen po předních a zadní část svých těl nechávali splývat s hladinou, nebyla nikdy definitivně vyloučena.

Nové stopy mění pohled paleontologů

Řada sauropodích stop, které byly nedávno objeveny v Texasu, teď poskytuje paleontologům možnost, aby se na všechny argumenty podívali v novém světle.

Nové stopy byly poprvé zaznamenány v roce 2007 ve vápencovém lomu zvaném Coffee Hollow, jenž je součástí geologického naleziště Glen Rose Formation, v němž se zachovaly početné otisky dinosaurů z období křídy, tedy přibližně před 110 miliony let. 

Vědecké týmy z přírodovědného muzea v Houstonu a z Purdue University Fort Wayne zde zkoumaly tři různé řady souběžných dinosauřích stop, které následně porovnávaly s několika desítkami individuálních "šlápot" dalších dinosaurů z této oblasti.

Ačkoli vědci zatím s jistotou neurčili, jaký druh sauropoda zde právě tyto otisky pouze předních nohou zanechal, je podle nich pravděpodobné, že mohlo jít o jiný druh, než od jakých pocházely předchozí stopy.

S ohledem na délku otisků (až 70 centimetrů) šlo zřejmě o větší druh sauropoda, a jejich tvar a umístění zase nasvědčuje tomu, že je zde mohl skutečně zanechat při "neobvyklém chování", jako je právě poloviční splývání při postupu mělkou vodou.

"Zatím se to nedá říct s určitostí, ale vzhledem k dalším fosilním důkazům se to opravdu jeví jako pravděpodobnější. Nelze vyloučit, že větší tlak na podklad vyvíjený předníma nohama naznačuje neobvyklý způsob pohybu," uvedli autoři nové vědecké studie, otištěné v mezinárodním časopisu o rostlinných a živočišných stopách Ichnos.

"A přestože toto neobvyklé chování nemuselo představovat právě plavání, stojí za to zvážit, zda R. T. Bird neměl pravdu, když se domníval, že tyto stopy po sobě zanechali dinosauři brodící se ve vodě dost hluboké na to, aby se mohli opírat pouze o přední nohy a zadní nechat vznášet se nad dnem."

Ke konečnému rozluštění záhady jsou nicméně podle zúčastněných vědců potřeba ještě další objevy, jež by pomohly chování dinosaurů přiblížit ještě víc.