Dosavadní přechod v zatáčce u rybníku Vražda po změně norem nevyhovuje podle tajemníka městského úřadu Karla Macků přílišnou délkou předpisům. Přechod používají lidé z Červeného vrchu, kteří po přejití mohou pokračovat po chodníku k Peráčku a nebo k nové zástavbě na Nivách.

„Proto při rekonstrukci ulice nebylo značení obnovené a aby se zde prozatímně situace vyřešila, byl zde umístěn měřič rychlosti a upozornění na zvýšený pohyb chodců. Aby přechod vyhověl normě, tak je nutné zde vybudovat ostrůvek,“ vysvětluje Macků.

Kvůli přechodu v Hradecké ulici je nutné také vyrovnat majetkové vztahy se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, respektive uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.