Devátý ročník Velikonoční sbírky bude tradičně rozdělen do tří různých oblastí.

Jedná se o dlouhodobé rozvojové projekty, do kterých patří například nemocnice v Keni, dále pak na humanitární pomoc při mimořádných událostech, jako bylo například ničivé zemětřesení na Haity.

Třetí část použije Adra na projekty realizované v jednotlivých regionech. Podle dobrovolnic Kristýny Smolíkové a Adély Ratajové by měla tato část peněz jít na pomoc lidem odkázaným na invalidní vozík.