Jak uvedl kastelán Jan Mikeš, dlouho hledali možnost, jak je uskutečnit. „Vývoj situace prakticky vylučuje smysluplné plánování při zachování všech stávajících i budoucích vládních opatření. Nádvoří ale ozdobíme a brány zámku otevřeme, abyste si je mohli alespoň projít,“ uvedl pro návštěvníky.

"Je nám to líto a těšíme se, že snad příští rok už tuhle nemoc společně překonáme a advent si budeme moci užít společně s vámi. Pokud možno klidné a příjemné prožití adventních dnů i vánočních svátků v plném zdraví, za celý kolektiv zaměstnanců," přeje kastelán Jan Mikeš.