Preventivní program je zaměřený hlavně na spolupráci rodičů a dětí, kteří musejí plnit společně úkoly ze zápisníku. Doma tak probírají řadu oblastí od záchrany života, přes dopravní značky až po důležitá telefonní čísla a správné chování, když dítě na ulici osloví cizí člověk.