Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vypověděla PP Hospitals smlouvu. Nepřistoupila ani na náhradní variantu v podobě transformace na oddělení jednodenní chirurgie. Nedoléčení pacienti chirurgického lůžkového oddělení mají pokračovat v léčbě v nemocnicích v Jindřichově Hradci nebo Třebíči. Ambulantní pacienti mohou využít služeb soukromé chirurgické ambulance.

„Společnost PP Hospitals prohlašuje, že velmi usilovala o zachování chirurgické péče v Dačicích, vědoma si především zájmu a spokojenosti pacientů s týmem lékařů a dalších zdravotníků vedených primářem Ivo Čeplem. Avšak ani Jihočeský kraj, ani krajská pobočka VZP, nemají na dalším poskytování těchto služeb v Dačicích zájem,“ sdělil tiskový mluvčí PP Hospitals Tomáš Cikrt. Podle specialisty marketingu a komunikace krajské pobočky VZP v Českých Budějovicích Viktora Lavičky odstoupila VZP k 1.1.2010 od smlouvy na zajištění lůžkového chirurgického oddělení, které bylo v současné době zaměřeno pouze na poskytování úzkého spektra plánovaných výkonů, a to zejména v oblasti cévní chirurgie.

„Důvodem jsou přetrvávající nedostatky ve věcném a technickém vybavení a personálním zajištění pracoviště, na které pojišťovna společnost PP Hospitals v průběhu roku 2009 opakovaně upozorňovala,“ informoval Lavička. V oblasti Dačicka má podle jeho slov VZP nasmlouvánu zdravotní péči v základních ambulantních odbornostech, ve kterých navíc za poslední rok z podnětu zdravotní pojišťovny došlo k podstatnému navýšení kapacity. Tímto krokem byla vyřešena kritická situace zejména v oblastech ambulantní interny, diabetologie a právě i chirurgie.Mimo těchto činností je na základě smlouvy s Nemocnicí v Jindřichově Hradci v prostorách Dačické nemocnice provozována léčebna dlouhodobě nemocných.

„Chirurgická část zdravotní péče Dačické nemocnice zůstala provozována naší společností od 1. května 2009, ačkoliv měla být převzata nemocnicí zřízenou Jihočeským krajem. Toto řešení mělo být, dle prohlášení představitelů kraje, řešením dočasným. Nejpozději k 1. lednu 2010 měla i tuto zdravotní péči převzít Jihočeským krajem zřízená akciová společnost Nemocnice Dačice. K naší lítosti k tomu však nedošlo. Vzhledem k nenaplnění slibů kraje, ocitá se město Dačice bez péče lůžkové chirurgie,“ sdělil Cikrt.

Podle vyjádření kraje společnost PP Hospitals opravdu nesplnila všechny nezbytné podmínky. „Problém je ve službách, které musí nezbytně doprovázet toto oddělení, například dva operační sály, jednotka intenzivní péče, biochemická laboratoř a další, dále také potřebné personální obsazení,“ sdělila náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. Podmínky pro zajištění chirurgické péče nemá však v tuto chvíli ani kraj, proto zatím nemůže jednat s lékaři, kteří pracovali na oddělení cévní chirurgie v Dačicích.

„Zatím jsem v jednání a nedokáži říci, co bude dále,“ uvedl primář cévního oddělení Ivo Čepl. V dačické nemocnici došlo dále také k výměně člena představenstva. Jana Mlčáka, předsedu představenstva jindřichohradecké nemocnice, vystřídá ve funkci člena představenstva dačické nemocnice Miroslava Člupková, rozhodla o tom rada kraje. „V představenstvu dačické nemocnice dochází ke změně, a to v souvislosti s tím, že poslední měsíc provozuje péči v Dačicích jindřichohradecká nemocnice,“ uvedla Ivana Stráská. „Takové je rozhodnutí,“ komentoval výměnu Jan Mlčák. V těchto dnech by podle náměstkyně Stráské měly být dány k podpisu zdravotnické registrace. Zpočátku bude v dačické nemocnici dál fungovat léčebna dlouhodobě nemocných a ambulance. Přibýt by měla rehabilitace a při splnění požadovaných personálních požadavků také interna.