„Ve třicátých letech jej získal kovářský mistr se svou chotí. Přestože už dlouho nežijí, podle katastru jim majetek stále patří,“ uvedla Michaela Tesařová z ÚZSVM. Zaměstnanci úřadu zjistili, že muž zemřel na konci 70. let a žena o dvě desetiletí později. „Přestože se chata nachází v jižních Čechách, oba manželé žili v Chomutově. Zřejmě kvůli této vzdálenosti byly nemovitosti notářem opomenuty,“ doplnila Michaela Tesařová. Nyní je však případ vyřešen a hodnotné nemovitosti připadnou žijícím potomkům.

Příběh majitelů:

Dům pro svou početnou rodinu zakoupil otec kováře. Roku 1910 v něm podle sčítacího lístku bydlelo devět osob. Vedle pěti vlastních dětí se rodiče starali o dva nalezence z Vídně. Otec byl během 1. sv. války poslán na frontu, z války se už nevrátil. Potomci si pak nemovitosti opakovaně převáděli mezi sebou, naposledy roku 1935, kdy dům koupil od své sestry nejmladší syn – zmíněný kovářský mistr.