„K připravovanému záměru jsme měli první jednání již v září 2008 na odboru ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích. Po zvážení všech okolností jsme se nakonec rozhodli, že se stanovením průzkumného území Okrouhlá Radouň pro zvláštní zásahy do zemské kůry za účelem výstavby zásobníku plynu souhlasit nebudeme a toto stanovisko jsme i ministerstvu letos v dubnu zaslali,“ řekl starosta Jiří Hrubý.

Hlavními argumenty obce jsou špatné zkušenosti z minulosti s obdobnou činností, totiž těžbou uranu.

Ve zdůvodnění odmítavého stanoviska se hovoří o možnosti ohrožení zdrojů pitné vody pro obec, nedostatečných informacích o místě, průběhu a způsobu výstavby uvažovaného zásobníku plynu a zhoršení životního prostředí při vlastní výstavbě.

Jak dále Hrubý řekl, s rozhodnutím ministerstva trochu počítal. „To už je takový folklór. My s něčím nesouhlasíme, věnujeme plno času a energie, abychom shromáždili rozumné argumenty, a pak naše připomínky stejně nikdo nebere příliš vážně,“ uvedl starosta a doplnil, že obec proti rozhodnutí podá odvolání.

„I když je tato situace trochu nepříjemná, hlavní úsilí věnujeme běžnému životu obce. Máme své problémy, své plány a vybudovat zde zásobník plynu mezi ně rozhodně nepatří,“ uzavřel starosta Hrubý.
S vedením obcí souhlasí i drtivá většina občanů.

„Průzkumné území je plánováno v místech, kde má obec studně pro náš vodovod. Co to udělalo s podzemní vodou, jsme už viděli, když se tu těžil uran,“ odmítl výstavbu zásobníku Karel Hůlka z Okrouhlé Radouně.

Miroslav Cihelka