Autorem knihy je Milan Přibyl, který podal na město žádost o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených s jejím vydáním. Radní odsouhlasili podle tajemnice města Třeboně Petry Jánské uvolnění částky ve výši 7 tisíc korun. Kniha je vydána v limitovaném nákladu 100 kusů a její prodej si řeší autor sám.