V rámci této rekonstrukce bude provedena obnova kanalizace a vodovodu a rekonstrukce místní komunikace. Uvedené práce se týkají celé ulice, to znamená od ulice Jablonského po ulici Svobody.

Nejprve zde bude provedena obnova kanalizace a vodovodu, jejímž investorem je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr. Poté bude zrekonstruován povrch komunikace, který zaplatí město ze svého rozpočtu.

Celková cena je téměř 16,9 milionu korun. Práce provede třeboňská firma Lesostavby ve třech etapách.

První již začala v úseku mezi ulicemi Jablonského a Seifertova, následovat bude druhá mezi ulicí Seifertovou a U Barborky a závěrečnou etapou bude úsek od ulice U Barborky po ulici Svobody. Práce mají být dokončeny do konce října.