Vysvětlení poskytl vedoucí odboru dopravy městského úřadu Zbyněk Heřman: „Jedná se o úpravu, která povede k větší přehlednosti křižovatky. Zmíněný obrubník zabrání parkování v jednom z míst a vodorovné značení druhého parkovacího stání, které ještě vyčnívá do křižovatky, bude vymazané. Vše je doplněné svislým dopravním značením.“