Novela živnostenského zákona, která vstoupila v platnost vloni, například počítá 
i se speciálními koncesemi na prodej alkoholických nápojů. O ni si musí nejen hostinští, ale i běžní obchodníci požádat nejpozději do 17. dubna.
Mnozí z nich se nesnaží ponechat nic náhodě a nenechávají proto vyřízení potřebných formalit na poslední chvíli. Petr Kadlec provozuje v Jindřichově Hradci několik podniků a o licenci si raději požádal s dostatečným předstihem.

„Vše jsem raději vyřídil už v prosinci a nebyl s tím prakticky žádný problém. Jde vlastně jen o to si na živnostenský úřad dojít. Je to zadarmo a bez komplikací," tvrdí Petr Kadlec, který tento předpis nepovažuje za bezúčelnou byrokracii. „Chápu, že po těch událostech chce mít stát zmapováno, kdo vlastně alkohol prodává," dodal restauratér.

Zvýšený zájem o koncese zaregistrovaly živnostenské odbory městských úřadů na Jindřichohradecku s příchodem nového roku.

Podnikatelé již podle informací z živnostenských úřadů na Jindřichohradecku si vyřizovat koncesi na prodej alkoholu, jak jim nově ukládá živnostenský zákon, chodí, ale samozřejmě hlavní nápor se očekává v březnu a dubnu.

Podle mluvčí jindřichohradeckého městského úřadu Karolíny Průšové denně přijde s žádostí několik lidí. „Nejsou to jen hospodští, ale i různé společnosti a obchodníci," zmínila.

V Třeboni již podle slov referentky živnostenského odboru Judity Brothánkové měli ke včerejšku vyřízeno 170 žádostí o koncesi na prodej alkoholu. „Těžko lze odhadnou, kolik podnikatelů ještě přijde. Navíc je i hodně sezónních prodejců na stáncích či kioscích, kteří přijdou na poslední chvíli a nebo si nechají koncesi vystavit po 17. dubnu za poplatek," zmínila Judita Brothánková. Poplatek pro toho, kdo již má živnostenský list, po tomto datu bude činit 500 korun a pro nové subjekty 1000 korun.

Také v Dačicích zájemci o koncesi již na živnostenský úřad chodí. Podle vedoucí odboru Zdeňky Krchňavé pokud má žadatel všechny náležitosti v pořádku, tak je možné mu koncesi vystavit na počkání: „Musí ale počítat s tím, že to tak 20 až 30 minut trvá. Pokud po 17. dubnu nebude mít podnikatel koncesi, alkohol nesmí prodávat a hrozí mu postih za neoprávněné podnikání, což se bude kontrolovat."

Zatímco koncese představují pro hostinské většinou jen nutnou formalitu, za sporné považují někteří z nich požadavky, jež na ně klade nový zákon o lihu. Jako problematické vidí například nařízení, podle něhož mají být omezené počty načatých lahví. Od každého druhu smí mít v každém podniku pouze jednu. Jen v případě, že je lahev vybavená jednocestným ventilem zabraňujícím manipulaci s obsahem, povoluje zákon tři kusy. To přidělává potíže zejména ve větších barech a na diskotékách.

Hradecký podnikatel Petr Kadlec, který vlastní kromě restaurace i diskotéku, nepovažuje toto nařízení za příliš šťastné. „V našem podniku Udírna je mi to celkem jedno, ale na Jitřence to zásadním způsobem zpomaluje celý provoz. Je to trochu nelogické. Nikdo mi nevysvětlil, jak to mám dělat v provozovně, kde jsou dva bary. To si mají číšníci lahve vždy navzájem půjčovat?" upozorňuje na úskalí, která zákon o lihu přinesl.

co říkají paragrafy

307/2013 Sbírky
§ 15 – Neznačený líh
- odst. 1 – Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.
–  odst. 3 – Líh se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,
a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě 
v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě…